Širitev šempetrskega pokopališča – 1. faza

Stanje

Obstoječe pokopališče je v okviru svojih površin v celoti zasedeno, poleg tega ne razpolaga z ustreznimi poslovilnimi prostori, velik problem tako za obiskovalce pokopališča kot okoliške prebivalce pa predstavlja pomanjkanje parkirnih mest. Prav zato je realizacija projekta razširitve in ureditve pokopališča za Občino zelo pomembna, saj z njo uveljavlja razvojni namen, ki bo prispeval k izboljšanju stanja okolja ter oskrbi prebivalstva z razvojno infrastrukturo.

Brezplačen prenos državnega premoženja za potrebe šempetrskega pokopališča na Občino Šempeter-Vrtojba

 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji, 23. maja 2013, pooblastila ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Stanka Stepišnika, za podpis Pogodbe o brezplačnem prenosu sadovnjaka (1.018 m2) in njive (507 m2) v državni lasti na Občino Šempeter-Vrtojba, ki prostor potrebuje za razširitev in ureditev pokopališča v Šempetru pri Gorici. Občina je sicer vložila vlogo za brezplačen prenos zemljišč še za sosednjo parcelo (2.286 m2), med objektom stražnice in obdelovalnimi površinami, vendar na njej poteka denacionalizacijski postopek. Ko bo le-ta zaključen, bo Občina postopke za brezplačen prenos zemljišča še za to parcelo vodila naprej.

Urejanje

Urejanje pokopališča bo potekalo v fazah, skladno z že pripravljenim ureditvenim načrtom. V prvi fazi je predvidena ureditev grobnih polj in parkirišča, v drugi fazi pa izgradnja poslovilnega in servisnega objekta.

Z ureditvijo 600 novih individualnih grobnih polj in žarnega pokopališča s 300 grobnimi polji bodo tudi krajani Šempetra pri Gorici, ki doslej z njimi niso razpolagali, svoje pokojne lahko pokopavali v domačem kraju.

Idejna zasnova ureditve pokopališča v Šempetru pri Gorici.pdf

Realizacija projekta po letih:

2017

– izvedena 1. faza širitve, v okviru katere je bil urejen prostor v izmeri 1.710 m2, po programu, ki je opredeljen z Ureditvenim načrtom razširitve pokopališče iz leta 2003. Glede na razpoložljivi prostor je šempetrsko pokopališče v tej fazi pridobilo 132 novih žarnih niš in 124 individualnih grobov.
Vrednost del: 284.266 EUR.

2016

  • sanacija zidu
  • Podpisana pogodba za izvedbo del v okviru 1. faze razširitve pokopališča v Šempetru. Vrednost s pogodbo dogovorjenih del je 275.632,00 EUR (z DDV)

2015

  • sanacija zidu

2014

  • Pripravljena projektna dokumentacija
  • Vložena vloga za gradbeno dovoljenje

2013

  • Brezplačen prenos zemljišč v državni lasti na Občino
  • Izdelava PGD razširitve pokopališča in nalivalnih poizkusov