Ureditev centra mesta Šempeter pri Gorici

Razpisovalec: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR)

Ime razpisa: Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete “Razvoj regij”

Vrednost projekta:
1.055.403,62 €
Vrednost EU sredstev, ki jih je prejela občina: 109.497,00 €
Soudeležba občine: 89,63 % – 945.906,00 €

Trajanje projekta: leto 2007

Sofinanciranje:

  • SVLR – sredstva EU: 10,37%
  • Občinski proračun: 89,63 %

Investitor: Občina Šempeter-Vrtojba

Kratek opis

Cilj operacije je bil celovita ureditev centra mesta Šempeter pri Gorici z obnovo ulic in trgov, izboljšanje kakovosti življenja občanov, ureditev ločenega prometa kolesarskih, peš in prometnih poti, bolj urejeno in privlačno mestno jedro, kar ima za posledico povečanje atraktivnosti objektov in Trga Ivana Roba v samem mestnem jedru, vse v skladu s sprejetim Odlokom o ureditvenem načrtu – Mestno središče v Šempetru. V letu 2003 je bil razpisan natečaj za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje mestnega središča v Šempetru pri Gorici. Izbrane natečajne rešitve so bile javno razgrnjene, tako da so imeli občani možnost dajanja pripomb na prikazano ureditev. Na osnovi izbrane rešitve je v marcu leta 2005 Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejel Odlok o ureditvenem načrtu – Mestno središče v Šempetru (Uradni list RS št. 52/2005). V skladu s tem Odlokom, je občina v 1. fazi v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi izvedla ureditev ceste in komunalno infrastrukturo na Cesti prekomorskih brigad, na odseku A5 do A18.