Adria-A – Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja (EU sredstva)

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Ime razpisa: Cilj 3 – Javni razpis za predloge strateških projektov (SLO-ITA)

Vrednost projekta: 3.289.000,00 €

Vrednost EU sredstev, ki jih bo prejela občina: 19.960,00 €

Soudeležba občine: 5% – 998,00 €

Trajanje projekta: 1. januar 2010 – 31. oktober 2014

Vir subvencije:

  • ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja: 3 85%
  • SVLR: 10%
  • Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije: 5%

Predstavitev projekta:

W: www.adria-a.eu/sl

Partnerji

 

V strateškem projektu aktivno sodelujejo štiri nacionalna resorna ministrstva – za okolje in za promet Republike Slovenije in Republike Italije.

1. Občine:
– slovenska stran: Koper, Nova Gorica, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Divača;
– italijanska stran: občine Gorica, Tržič, Trst, Benetke ter Avtonomna dežela Furlanija-Julijska Krajina ter Dežela Veneto;

2. Univerze:
Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Univerza v Trstu, Mednarodna Univerza v Benetkah, Univerza v Ferrari, razvojna agencija Informest in Ustanova za tržaško industrijsko cono;

3. Letališča:
Letališče Trst, Benetke in Ljubljana;

4. Pristanišči:
Luka Koper in Pristaniška uprava Trst.

 

Namen projekta

 

Namen projekta ADRIA A je prispevati k reorganizaciji dostopnosti čezmejnega območja z oblikovanjem italijansko-slovenskega celovitega transportnega sistema lahke železnice s tem pa izboljšati povezavo čezmejnega območja in razbremeniti cestna omrežja. Projektni partnerji bodo na osnovi ugotovljenega potenciala poskrbeli za pripravo načrtov manjkajočih infrastrukturnih železniških povezav za potrebe potniškega prometa ter vzpostavili enoten transportni model skupaj z Deželama Veneto in Furlanijo Julijsko Krajino.

Obravnavano območje

Namen strateškega projekta je prispevati k reorganizaciji dostopnosti čezmejnega območja z oblikovanjem italijansko-slovenskega celovitega transportnega sistema lahke železnice. Predvideno je načrtovanje manjkajočih povezav v infrastrukturnem železniškem omrežju, ki je razdrobljeno in se ga potniki premalo poslužujejo. Projekt ima za cilj vzpostavitev enega samega transportnega modela na celotnem obravnavanem območju. Predvideno je aktivno sodelovanje štirih nacionalnih resorskih ministrstev (promet in okolje v Slo in Ita), lokalnih samouprav (dežele, pokrajine, občine) in glavnih generatorjev potniškega prometa (letališča in pristanišča), kar bo dodatno okrepilo kohezijo in družbeno-ekonomski razvoj območja. Preko kombinirane uporabe cestnega in železniškega lokalnega javnega prevoza, pomorskega in letališkega prometa, je namen projekta zagotoviti teritorialno integracijo programskega območja in zagotoviti uravnoteženo uporabo različnih prevoznih sredstev s posebno pozornostjo na okolje. Projekt predvideva tudi ustanovitev EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) ki bo zagotovilo skupno prostorsko načrtovanje in planiranje prevozov tudi po zaključku projekta.V okviru projekta se bo za občino Šempeter-Vrtojba izdelala študija izvedljivosti železniške proge Nova Gorica-Sežana na odseku Šempeter-Vrtojba in Gorica SDAG/Gorica Štandrež, ki bo zajemala:

  • analizo sedanjega stanja železniške infrastrukture in obstoječih tovornih tokov.
  • analizo potenciala na področju tovornega in potniškega prometa.
  • analizo možnosti izgradnje manjkajoče tirne povezave s predlogom možnega poteka trase na nivoju strokovnih podlag.
  • izdelal se bo predlog ukrepov na železniški infrastrukturi, ki so potrebni za njihovo uresničitev.
  • izdelalo se bo preliminarno projektiranje infrastruktur, pomembnih za integracijo terminalov za tovorni promet/intermodalnih terminalov na meji med SDAG-om in Vrtojbo.