Kategorija: INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014-2020

LightingSolutions – Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb (INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014-2020)

Razpisovalec: Organ upravljanja: Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Glavni direktorat za finance, premoženje, usklajevanje in načrtovanje gospodarskih in evropskih politik Ime razpisa: Program sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020, Javni razpis za standardne projekte št....

Skip to content