Kategorija: Občinski projekti

Občina po meri invalidov

Projekt »Občina po meri invalidov« je oblikovala Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) z namenom, da spodbudi lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno...

Rekreacijski center v Vrtojbi

Občina Šempeter-Vrtojba v bližini priključka na hitro cesto v Vrtojbi načrtuje ureditev Rekreacijskega centra Vrtojba s površinami turističnega kampa, z večnamenskim objektom, postajališčem za avtodome, … Površina ožjega ureditvenega območja znaša približno 2,3 ha,...

Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi

Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi

Razpisovalec: Republika Slovenija – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Vrednost projekta: 411.137,00 € Vrednost EU sredstev, ki jih je prejela občina: 36,0 % – 87.464,23 € Soudeležba občine: 64,0 % –...