Kategorija: Republika Slovenija

Kolesarska pot v Bazari

www.eu-skladi.si Razpisovalec: Ministrstvo za infrastrukturo RS Višina nepovratnih sredstev: 98.583,21 € Predvidena celotna vrednost: 499.150,93 €   Projekt sofinanciran v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba...