Kategorija: V izvajanju

Občina po meri invalidov

Projekt »Občina po meri invalidov« je oblikovala Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) z namenom, da spodbudi lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno...

Rekreacijski center v Vrtojbi

Občina Šempeter-Vrtojba v bližini priključka na hitro cesto v Vrtojbi načrtuje ureditev Rekreacijskega centra Vrtojba s površinami turističnega kampa, z večnamenskim objektom, postajališčem za avtodome, … Površina ožjega ureditvenega območja znaša približno 2,3 ha,...