Kategorija: Zaključeni

Športni park Šempeter pri Gorici

Športni park Šempeter pri Gorici

Investitor Občina Šempeter-Vrtojba Operacija je delno sofinancirana s strani Fundacije za šport Republike Slovenije. Kratek opis projekta Športni park Šempeter pri Gorici bo postavljen za bolnišnico na območju med železnico in Vrtojbico. Nastajal bo...

LightingSolutions – Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb (INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014-2020)

Razpisovalec: Organ upravljanja: Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Glavni direktorat za finance, premoženje, usklajevanje in načrtovanje gospodarskih in evropskih politik Ime razpisa: Program sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020, Javni razpis za standardne projekte št....

Skip to content