Kategorija: Zaključeni

LightingSolutions – Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb (INTERREG V-A Italija – Slovenija 2014-2020)

Razpisovalec: Organ upravljanja: Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Glavni direktorat za finance, premoženje, usklajevanje in načrtovanje gospodarskih in evropskih politik Ime razpisa: Program sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020, Javni razpis za standardne projekte št....

Krožišče pri ABK v Šempetru

Investitorja: Občina Šempeter-Vrtojba Direkcija za infrastrukturo RS   Opis Septembra 2016 je bilo v soinvestitorstvu z direkcijo za infrastrukturo zgrajeno krožišče pri ABK. Z rekonstrukcijo križišča je bilo ustrezno rešeno vodenje pešcev in kolesarjev v...

Kolesarska pot v Bazari

www.eu-skladi.si Razpisovalec: Ministrstvo za infrastrukturo RS Višina nepovratnih sredstev: 98.583,21 € Predvidena celotna vrednost: 499.150,93 €   Projekt sofinanciran v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba...

Balinišče v Vrtojbi

Prenovitev balinišča v Vrtojbi

Investitor: Občina Šempeter-Vrtojba Kratek opis projekta Obstoječa stara strešna konstrukcija nad baliniščem v Vrtojbi je bila odstranjena, ravno tako tudi sredinski stebri na območju igralnih stez. Nova strešna konstrukcija je iz lepljenih nosilcev, ki...

Krajevna knjižnica v Šempetru

Investitor: Občina Šempeter-Vrtojba Odprtje: 7. februar 2019 Zgodovina Knjižnična dejavnost v Šempetru pri Gorici je tesno povezana z začetki Goriške knjižnice Franceta Bevka. Že leta 1947 so tu začeli zbirati knjige in jih shranjevati...