CroCTaL – Krajina in čezmejne kolesarske poti (EU sredstva)

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Ime razpisa: Cilj 3 – Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)

Vrednost projekta: 1.349.100,00 €

Vrednost EU sredstev, ki jih bo prejela občina: 109.800,00 €

Soudeležba občine: 5% – 5.490,00 €

Trajanje projekta: 36 mesecev

Vir subvencije:

  • ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja 3: 85%
  • SVLR: 10%
  • Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije: 5

Projektni partnerji

LP – Pokrajina Gorica,

1. Občina Gorica,
2. Pokrajina Ferrara,
3. Pokrajina Padova,
4. Občina Renče-Vogrsko,
5. Občina Miren-Kostanjevica,
6. Občina Brda,
7. Občina Komen,
8. Občina Šempeter-Vrtojba,
9. Občina Kanal ob Soči,
10. Mestna občina Nova Gorica,
11. Pokrajina Videm,
12. Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina,
13. Kolesarska zveza Slovenije.

Kratek opis projekta

Projekt CroCTaL je bil najboljše ocenjen projekt na Prvi prednostni nalogi, na kateri je bilo izbranih 102 projektov. Dosegel je 88,5 števila točk. Kot cilj si zastavlja izboljšavo čezmejnih cestnih povezav ter povezavo mest in podeželja z željo po omejitvi prometa in onesnaževanja. Glavni cilj projekta je izdelava mreže kolesarskih poti v čezmejnem območju, ki bi se zlila z različnimi vidiki krajine, prisotnimi v območjih partnerjev. Projektne aktivnosti bodo usmerjene v investicijo ureditve kolesarskih tras, ki vodijo proti meji z Italijo.

V Šempetru pri Gorici je bila tako zgrajena nova kolesarska pot v Mlinu v skupni dolžini 105 m. Na severni strani je preko povozne klančine do obstoječe brvi čez Vrtojbico povezana z že obstoječo kolesarsko potjo, na jugu pa se je navezala na asfaltirani del poti, ki vodi do ulice Franca Kramarja. Vzdolž celotne poti so urejene zelene površine in postavljena je javna razsvetljava s svetili, primernimi za osvetlitev kolesarske steze. Zgrajen je tudi vkopani zbiralnik za meteorne vode, z možnostjo uporabe vode za zalivanje.

Utrinek z uradnega odprtja kolesarske poti 10. maja 2014.