Energetsko učinkovita sanacija POŠ Vrtojba (Švicarski prispevek)

Ime razpisanega programa: Slovensko-švicarski program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji

Vrednost projekta: 119.945 €
Vrednost sredstev, ki jih bo prejela občina:
101.953 €
Soudeležba občine:
17.992 €

Vir subvencije:

  • Švicarski prispevek: 85% 
  • lastna sredstva: 15% 

Trajanje projekta: 2014

Energetsko učinkovita sanacija POŠ Vrtojba sodi med aktivnosti projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah.

Projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah je financiran iz sredstev Švicarskega prispevka v okviru Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji. Delež prispevajo tudi vključene Primorske občine Šempeter-Vrtojba, Pivka, Brda, Cerkno, Tolmin, Piran, Ilirska Bistrica in mestni občini Koper ter Nova Gorica in Triglavski narodni park, kot izvajalska agencija pa ga koordinira Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA).

Opis del

V okviru energetsko učinkovite sanacije stavbe bodo izvedeni naslednji posegi, ki so bili ugotovljeni kot najbolj smiselni:

  • toplotna izolacija strehe,
  • toplotna izolacija fasade,
  • zamenjava stavbnega pohištva,
  • hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja,
  • vgradnja radiatorskih termostatskih ventilov,
  • energetski monitoring.

Sanacija šole bo potekala v letu 2014, predviden je 75 % prihranek energije, kar na letni ravni znaša 17.319 €.