FutureLights – Javna razsvetljava prihodnosti (EU sredstva)

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Ime razpisa: Cilj 3 – Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)

Vrednost projekta: 1.157.000,00 €

Vrednost EU sredstev, ki jih bo prejela občina: 250.000,00 €

Soudeležba občine: 5% – 12.500,00 €

Trajanje projekta: 36 mesecev (november 2011 – oktober 2014)

 

Vir subvencije:

 • ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja 3: 85%
 • SVLR: 10%
 • Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije: 5%

Projektni partnerji

LP – Občina Šempeter-Vrtojba,
1. Občina Tolmin,
2. Temno nebo Slovenije,
3. APE-Agenzia Provinciale per l’Energia di Udine,
4. Provinca Gorica,
5. Občina Doberdob,
6. Občina Portomaggiore.

Kratek opis projekta

Projekt FUTURELIGHTS je bil 186 po vrsti ocenjevalnih predlogov. Dosegel je 76,5 točk. Občina je vodilni partner v projektu in bo odgovorna za celovito vodenje, usklajevanje, upravljanje in izvajanje projekta v celoti.

Namen projekta

Namen tega projekta je vzpostaviti pogoje za trajnostno javno razsvetljavo. Dejansko stanje namreč ne ustreza strogim zahtevam slovenske in italijanske zakonodaje na tem področju, značilno pa je tudi pomanjkanje strokovnega znanja.

V okviru projekta FUTURELIGHTS – Javna razsvetljava prihodnosti bosta zato izdelana kataster javne razsvetljave v skladu s skupno metodologijo ter postavljenimi kazalniki učinkovitosti javne razsvetljave ter analiza stanja javne razsvetljave in svetlobne onesnaženosti območja. Oba produkta bosta uporabna tudi po zaključku projekta, saj bosta namenjena lastnikom in upravljavcem javne razsvetljave.

Izdelana analiza stanja tehnologije in inovativnih pristopov na področju javne razsvetljave v globalnem merilu bo vsem zainteresiranim ponujala nabor dobrih praks ter inovativnih pristopov iz področja javne razsvetljave ter tako omogočala načrtovanje in postavitev javne razsvetljave v skladu z najsodobnejšo tehnologijo. Skupna strategija reševanja problematike z najprimernejšimi modeli in z izdelanim akcijskim načrtom preureditve javne razsvetljave v skladu z zakonodajo bo vzpostavila trajne pogoje in smernice za skupno trajnostno planiranje javne razsvetljave na čezmejnem območju ter prispevala k zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanju porabe energije.

Eden od ciljev projekta je tudi povečati ozaveščenost javnosti o nevarnostih svetlobnega onesnaževanja, zato bodo partnerji projekta izvedli še kampanjo ozaveščanja o svetlobni onesnaženosti. Kampanja bo vključevala izvedbo javnih predavanj, delavnic za osnovnošolske učitelje, simpozija o okolju prijazni in energetsko učinkoviti javni razsvetljavi s predstavitvijo glavnih rezultatov projekta in sestankov s predstavniki Direkcije RS za ceste in Družbe za državne ceste ter izdajo publikacij o problematiki svetlobnega onesnaževanja.

 

Ukrepi

Ukrepi, ki bodo izvedeni v okviru pilotnih primerov preureditve javne razsvetljave oziroma prilagoditev občinske javne razsvetljave objektov z obstoječimi predpisi, so:

 • zamenjava zastarelih sijalk (večina svetilk javne razsvetljave je danes opremljena z živosrebrnimi sijalkami) z novimi LED svetilkami temperature 3000 K,
 • namestitev novih central z zaščito,
 • pregled in obnovo kovinskih in drugih stebrov na kateri je nameščena razsvetljava,
 • zamenjavo kablov ter neprimerne ali nepravilne izolacije,
 • zamenjavo zastarelih in opuščenih nosilcev svetilk,
 • zamenjavo dotrajanih vodnikov, zaradi katerih prihaja do izgub in padcev napetosti, ki presegajo okvire, ki jih zahtevajo pravila,
 • zamenjavo ali vključevanje novih podzemnih cevi s premerom, ki ustreza vsebini novih vodnikov,
 • izvedbo gradbenih del, izkop, ter končna ureditev z zasaditvijo okrasnih rastlin.

 

Pilotni primeri

Štirje pilotni primeri učinkovite trajnostne javne razsvetljave v skladu z zakonodajo in v skladu s strategijo trajnostne javne razsvetljave na omenjenem področju bodo trajno zmanjšali svetlobno onesnaževanje na pilotnih območjih ter zmanjšali porabo energije. Na novo se bo preuredilo javno razsvetljavo v občinah Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Portomaggiore in Doberdob. Pozitivni učinki sanacije stanja pa se bodo odrazili tudi v odnosu do narave.

Pilotni primeri

Štirje pilotni primeri učinkovite trajnostne javne razsvetljave v skladu z zakonodajo in v skladu s strategijo trajnostne javne razsvetljave na omenjenem področju bodo trajno zmanjšali svetlobno onesnaževanje na pilotnih območjih ter zmanjšali porabo energije. Na novo se bo preuredilo javno razsvetljavo v občinah Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Portomaggiore in Doberdob. Pozitivni učinki sanacije stanja pa se bodo odrazili tudi v odnosu do narave.

 

Društvo Temno nebo Slovenije je v letu 2012 začelo z izvajanjem meritev osvetljenosti cest in ulic v Občini Šempeter-Vrtojba.

Rezultati

Popis in kataster ter analiza stanja javne razsvetljave v Občini Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba je edina v Sloveniji, ki je uporabila LED svetilke z barvno temperaturo 3000 kelvinov, ki sevajo bolj toplo svetlobo in so zato za okolje in občane bolj prijazne.