Izgradnja in obnova vodovodov (2011-2017)

2017

V letu 2017 je bil izdelan IDZ in PGD za kanalizacijo na cesti Goriške fronte, zgrajen vodovod Stara gora in sprojektiran vodovod na Štandreški cesti.
Vrednost del: 41.588 EUR

2016

V letu 2016 so bili izdelani priključki za vodovodno omrežje v Vrtojbi. Vrednost del: 9.097,58 EUR

2015

V letu 2015 je bil zamenjan vodovod na ulici Padlih borcev v Šempetru in popravljen vodovod na ul. 9. septembra v Vrtojbi. Vrednost del: 27.494,21 EUR

2014

V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija (omrežnina) za naslednje ulice: Ul. prekomorskih brigad, Stjenkova ulica, Ul. padlih borcev. Vrednost: 6.600,00 EUR.

Rekonstruirana sta bila vodovoda na Ul. Prekomorskih brigad in Vrtojbenski cesti. Vrednost del: 23.333,35 EUR.

2013

V letu 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija (omrežnina) za naslednje ulice: Žnidarčičeva ulica, Stjenkova ulica, Vrtojbenska cesta. Vrednost: 2.949,12 EUR.

Zgrajen je bil tudi vodovod na Gričih, Ul. Prekomorske brigade, Vrtojbenska cesta ter vgrajena oprema za dezinfekcijo v vodnem rezervarju Šempeter. Vrednost del: 169.894,76 EUR.

2012

Izdelava vodovoda na ulici Griči, Kosirišče in na cesti na Sv. Ot. Vrednost projektne dokumentacije: 16.442,68 EUR in vrednost del: 109.617,95 EUR.

2011

Izdelava vodovoda na povezovalni cesti v Vrtojbi v vrednosti 37.304,56 EUR.

V Šempetru je bil vodovod obnovljen na dveh ulicah. Cevi so bile zamenjane v Cvetlični ulici – vrednost del 43.340,68 EUR – in v Ulici Andreja Gabrščka – vrednost del 51.555,81 EUR.