Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini (2011-2017)

2017

Obnovljena je bila javna razsvetljava Šempeter v višini 26.049,70 EUR. Izvedena so bila naslednja dela:

 • izdelava JR na Vrtojbenski cesti,
 • izdelava JR Na Pristavi,
 • izdelava JR v Ulici Franca Kramarja v Šempetru,
 • montaža kandelabrov na Feiglovi ulici.

Obnova javne razsvetljave na v Vrtojbi je bila v višini 19.627 EUR. Izvedena so bila naslednja dela:

 • popravilo kandelabra na Štandreški cesti,
 • odstranitev kandelabrov pred restavracijo Opera,
 • prenova JR na ul. 9. septembra,
 • izdelava JR na Gramozni cest,
 • prestavitev NN omrežja na Štandreški cesti,
 • popravilo kandelabrov pri objektu ICIT,
 • izdelava JR pri Lavžniku,
 • izdelava razsvetljave na športnem parku.

2016

Obnovljena je bila javna razsvetljava Šempeter v višini 33.418,00 EUR na:
– Vrtojbenski cesti,
– Na Pristavi,
– Ulici Franca Kramerja,
– Feiglovi ulici.

Obnova javne razsvetljave na Ulici 9. septembra v Vrtojbi je bila v višini 45.615,72 EUR.

2015

Obnova javne razsvetljave v Šempetru (Vrtojbenska cesta in MMP Vrtojba) – 7.475,18 EUR.
Obnova javne razsvetljave na Ulici 9. septembra v Vrtojbi – 2.092,79 EUR

2014

Obnova JR na Ulici Prekomorskih brigad in redna obnova oz. popravilo kandelabrov. Skupna vrednost del: 10.957,91 EUR.

2013

Obnova JR Vrtojba – 2.732,67 EUR – izvaja se redna obnova stebrov in svetilk

 

Obnova JR Šempeter – 16.641,57 EUR – izvaja se redna obnova stebrov in svetilk na Podmarku in vrtnarski ulici ter MMP Vrtojba

2012

V letu 2012 je bila obnovljena javna razstljava na Podmorku, Cesti Prekomorskih brigad in v coni Smete. vrednost del: 18.138,72 EUR.
Zamejava in postavitev novih svetilk v vrednosti 2.105,80 EUR se je izvedla Pod Lazami in na Gramozni cesti.

2011

Izdelava javne razsvetljave na cestah Zapučke, Gramozna cesta, Opekarniška cesta v Vrtojbi. Vrednost del: 53.648,99 EUR.

Dobava in montaža javne razsvetljave na Krožni cesti v vrednosti 42.966,06 EUR.

Izvedba gradbenih del za javno razsvetljavo na Povezovalni cesti v Vrtojbi v vrednosti 27.019,52 EUR.