Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico (EKOSKLAD)

Razpisovalec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Razpis: Javni poziv 61SUB-LSKI19 nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

Višina nepovratnih sredstev (80 % upravičenih stroškov): 143.678,06 €

Predvidena celotna vrednost: 227.957,88 €

Kratek opis operacije

V okviru projekta bo Občina uredila pripadajočo kolesarsko povezavo v dolžini 966 m na območju med Vrtojbensko cesto in obvoznico ter tako izpopolnila kolesarsko omrežje na ravni občine. Kolesarska pot bo potekala po obstoječi poljski poti ob varovalni ograji avtoceste, ki hkrati služi za dostop do kmetijskih parcel ob vznožju nasipa AC in se navezala na obstoječo kolesarsko infrastrukturo ob Vrtojbenski cesti in na območju MMP Vrtojba. Naložba vključuje:

  • novogradnjo kolesarske poti,
  • zasaditev zelene površine,
  • ureditev prometne signalizacije,
  • nabavo urbane opreme in
  • ureditev odvodnjavanja.

Z novogradnjo kolesarske poti bomo povezali gospodarsko – poslovno cono Vrtojba in gospodarske cone Brežina s centrom Šempetra pri Gorici in Vrtojbo, istočasno pa se z ukrepom dogradi kolesarska povezava Nova Gorica – Šempeter – Vrtojba – Miren.

Z ureditvijo kolesarske infrastrukture Občina Šempeter – Vrtojba dejansko izboljšuje pogoje za kolesarje in jim omogoča varno, dostopno in neprekinjeno kolesarsko povezavo, s tem pa tudi prebivalcem in obiskovalcem tega območja omogoča kakovostne pogoje za življenje. Občina tako dolgoročno prispeva k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju, k spodbujanju trajnostne mobilnosti ter k uravnoteženi in kvalitetni infrastrukturni opremljenosti občine.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.