Kolesarska steza ob Ul. 9. septembra v Vrtojbi (EKOSKLAD)

Razpisovalec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Razpis: Javni poziv 61SUB-LSKI19 nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

Višina nepovratnih sredstev (80 % upravičenih stroškov): 122.958,37 €

Predvidena celotna vrednost: 201.439,61 €

Kratek opis operacije

Projekt obravnava izgradnjo manjkajoče povezovalne kolesarske povezave med Vrtojbo, Šempetrom in območjem poslovno gospodarskih con. Gre za ureditev odseka kolesarske steze na delu lokalne ceste na Ulici 9. septembra v Vrtojbi, med priključkom ceste Pod Lazami in priključkom ceste na Čuklje v dolžini 420 m.
Na obravnavanem odseku je predvidena:

  • ureditev enostranske dvosmerne kolesarske steze po levi strani obstoječe ceste v smeri proti Vrtojbi,
  • vključno z zasaditvijo zelene površine,
  • ureditvijo prometne signalizacije in
  • odvodnje kolesarske steze.

Z ureditvijo kolesarske infrastrukture Občina Šempeter – Vrtojba dejansko izboljšuje pogoje za kolesarje in jim omogoča varno, dostopno in neprekinjeno kolesarsko povezavo, s tem pa tudi prebivalcem in obiskovalcem tega območja omogoča kakovostne pogoje za življenje. Občina tako dolgoročno prispeva k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju, k spodbujanju trajnostne mobilnosti ter k uravnoteženi in kvalitetni infrastrukturni opremljenosti občine.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

Skip to content