Krožišče pri ABK v Šempetru

Investitorja:

Občina Šempeter-Vrtojba

Direkcija za infrastrukturo RS

 

Opis

Septembra 2016 je bilo v soinvestitorstvu z direkcijo za infrastrukturo zgrajeno krožišče pri ABK. Z rekonstrukcijo križišča je bilo ustrezno rešeno vodenje pešcev in kolesarjev v križišču ter skladno s pravili rešena javna razsvetljava.

V letu 2019 je bilo krožišče dokončno urejeno s preplastitvijo cestišča.