Krožišče pri bolnici v Šempetru

V letu 2017 je bil najprej izdelana PZI dokumentacija, 24. aprila 2018 pa sta župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk, in direktor Kolektor CPG d.o.o., Kristjan Mugerli, podpisala pogodbo za izvedbo krožišča pri bolnišnici, ki je bilo v istem letu tudi izvedeno. Zaradi visoke prometne obremenitve je namreč na tem mestu močno oviran promet predvsem v času prometnih konic. Glede na prostorske omejitve je možna izvedba enopasovnega srednje velikega urbanega krožnega križišča z zunanjim premerom 30,0 m. Širina voznega pasu je v tem primeru 6,5 m, povozni del sredinskega otoka pa 2,0 m. Avtobusno postajališče se bo ohranilo, vendar bo preoblikovano tako, da horizontalni tehnični elementi ustrezajo hitrosti 30 km/h. V območju krožišča bo poskrbljeno tudi za varnost pešcev, saj bosta tam dva prehoda za pešce, na kraku proti bolnišnici pa še dva, celotno površino pa bo osvetljevala nova javna razsvetljava. Ločilni ter sredinski otok bodo izvedeni z dvignjenimi betonskimi robniki in z vmesno zapolnitvijo z humusom in zatravitvijo. Delno bo preurejena tudi meteorna kanalizacija.
Krožišče je bilo dokončano avgusta 2018.