Kupujmo Goriško (Projekt LAS)

W: www.rra-sp.si/kupujmo-gorisko

Razpisovalec: LAS-jugozahodni del Severne Primorske 2011

Vrednost projekta: 89.127,60 EUR
Delež občine v projektu: 5.124,21 EUR

Sofinanciranje:

  • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 85%
  • lastna sredstva 15%

Trajanje projekta: 1. 1. 2012 – 31. 5. 2013

 

Projektni partnerji

LP RRA Regijska razvojna agencija Severne primorske d.o.o. Nova Gorica
1. Mestna občina Nova Gorica
2. Občina Brda
3. Občina Miren-Kostanjevica
4. Občina Renče-Vogrsko
5. Občina Šempeter-Vrtojba
6. Turistična zveza-TIC Nova Gorica
7. Kmetijsko gozdarska zbornica- Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Kratek opis projekta

Glavni cilj projekta je povezovanje lokalnih pridelovalcev hrane, predelovalcev kmetijskih pridelkov, ponudnikov turističnih storitev na podeželju ter tipičnih izdelkov domače obrti na območju LAS. S projektom smo želeli povezati vse zainteresirane ponudnike, oblikovati enotno marketinško podobo za nastop na trgu in na skupnih prireditvah ter izboljšati promocijo ponudbe posameznikov. Izdelana je bila enotna promocijska predstavitvena brošure, ki zajema lokalne pridelovalce, kateri se bodo ob zaključku projekta imeli priložnost predstaviti na Obmejnih okusih v Gorici. Novo, lepšo podobo je z novimi stojnicami dobila tudi tržnica v Šempetru.