LivingFountains – Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju (EU projekt)

W: www.livingfountains.eu

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Ime razpisa: Cilj 3 – Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)

Vrednost projekta: 904.699,11 €

Vrednost EU sredstev, ki jih bo prejela občina:  117.601,87 €

Soudeležba občine: 5% – 5.880,10 €

Trajanje projekta: 36 mesecev


Vir subvencije:

  • ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja 3: 85%
  • SVLR: 10%
  • Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije: 5%

Projektni partnerji


LP – Občina Miren-Kostanjevica,

1. Mestna občina Nova Gorica,
2. Občina Šempeter-Vrtojba,
3. Občina Doberdob,
4. Občina Sovodnje ob Soči,
5. Turistična zveza TIC Nova Gorica,
6. Osnovna šola Ivana Roba, Šempeter pri Gorici,
7. Osnovna šola Branik,
8. Instituto comprensivo con lingua d`insegnamento slovena di Dobedo`del lago,
9. Osnovna šola Miren,
10. Consorzio culturale del Monfalconese,
11. Comune di Portomaggiore.

Kratek opis projekta

Namen projekta je ohraniti kulturno krajino in kulturno dediščino vodnjakov, ki bogatijo čezmejno območje. Cilj projekta je obnoviti vodnjake kot spomenike kulturne dediščine ter oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov s poudarkom vključevanja mladih v poznavanje te vrste kulturne dediščine. Območje izvajanja projekta na slovenski strani je Območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Miren-Kostanjevica in Občine Šempeter-Vrtojba, na italijanski strani pa območje Občine Doberdob, Sovodnje in Portomaggiore. Aktivnosti obsegajo obnovo izbranih vodnjakov, zbiranje gradiv o zgodovini vodnjakov z definiranjem vodnih učnih poti, organizacijo prireditev ob vodnjakih ter promocijo vključno z označevanjem vodnjakov in opredelitvijo Ceste vodnjakov.

Z racionalno porabo sredstev in z dodatnimi 8.000 EUR, ki jih je Občini uspelo v okviru projekta pridobiti, je Občina Šempeter-Vrtojba poleg štirih načrtovanih obnovila še peti vodnjak, tokrat v Šempetru pri Gorici.

Izvedba gradbenih in obrtniških del: Remont d.o.o. iz Ajdovščine

Stanje vodnjaka pred obnovo in po obnovi
Vrtojba
Ulica 9. septembra
2012
Krožna cesta
2013
 Zapučke
2013
 Cesta na Čuklje
2013
Šempeter pri Gorici
Cesta Prekomorskih brigad
2014