Nakup in ureditev Športnega centra

Podpisana pogodba za nakup Športnega centra HIT

V torek, 11. avgusta 2020, sta predsednik družbe Intra lighting d. o. o. Marino Furlan in župan Občine Šempeter-Vrtojba mag. Milan Turk podpisala prodajno pogodbo s katero je Občina Šempeter-Vrtojba od družbe Intra lighting d. o. o. odkupila nekdanji Hitov športni center s pripadajočimi zemljišči.

Spomnimo: Družba Hit, d. d. je lani prodala svoje nepremičnine, med katerimi je bil tudi kompleks nekdanjega Cimosa, v katerem se med drugim nahaja Športni center Hit. Kupec tega kompleksa je bila družba Intra Lighting, d. o. o.. Za občino in širšo lokalno skupnost je pomemben tisti del, ki ga predstavlja Športni center Hit s košarkarsko oz. rokometno dvorano s tribuno, garderobami, atletsko dvorano in drugimi pomožnimi prostori. Te površine namreč za športne aktivnosti in prireditve različnih vrst uporabljajo številni uporabniki iz širše regije in sosednje Italije. Čeprav omenjena športna infrastruktura ni bila zasnovana in zgrajena s tem namenom, pa danes omogoča tako razvoj različnih športov kot tudi organizacijo raznovrstnih večjih prireditev, ki jih sicer v našem prostoru ne bi mogli izvesti, saj podobnih objektov ni na voljo.

Da bi zadržali vsaj del objektov Športnega centra Hit v funkciji javne infrastrukture, namenjene športu, sta Občina Šempeter-Vrtojba in Mestna občina Nova Gorica s kupcem objektov, družbo Intra Lighting d. o. o., 13. decembra 2019 dosegli dogovor in podpisali pogodbo o ustanovitvi odkupne pravice za objekte Športnega centra Hit. Občina Šempeter-Vrtojba v skladu s to pogodbo sedaj odkupno pravico uveljavlja sama. Skupna neto prodajna cena oz. kupnina za cca 5.000 m2 pokritih površin ter cca 7.500 m2 pripadajočih zemljišč znaša 1.192,767,00 EUR. Sredstva za nakup nepremičnin je Občina že zagotovila v proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020. V posest jih bo pridobila v roku 3 delovnih dni po plačilu celotne kupnine, ki bo pravnana skladno z zakonom v roku 30. dni.

 

Občina bo v nadaljevanju objekte oddala v upravljanje javnemu zavodu KŠTM, župan tudi ne izključuje možnosti, da del prostorov Občina odda v najem kateremu od zainteresiranih izvajalcev športnih aktivnosti. Seveda pa bo objekte najprej ustrezno uredila in jih postopoma prenovila tako, da bodo lahko obratovali z čim nižjimi stroški, kar bo tudi za uporabnike najceneje. “Zavedamo se, da so športne površine v pridobljenem objektu širšega regionalnega pomena, ravno tako objekt gosti raznovrstne in največje prireditve v zaprtih prostorih na Goriškem. Vsekakor se bomo potrudili, da bo tako tudi ostalo in morda raven dogajanja še dvignili, tako da bodo objekti kot športna infrastruktura tudi v bodoče na voljo športnikom, rekreativcem pa tudi ostali javnosti. V naslednjih letih bomo poleg lastnih sredstev poskusili poiskati tudi druge vire, da bi objekt še izboljšali in prenovili,” pravi župan Milan Turk.