NEKTEO – Trajnostna energija za Občine (Interreg Slovenija – Avstrija)

“V okviru NEKTEO projekta smo dosegli in celo presegli cilj projekta, zmanjšanje rabe energije za 5%, saj smo skupaj s sodelujočimi občinami, šolami in ostalimi organizacijami na čezmejnem projektnem območju Slovenije (Goriške in Gorenjske regije) in Avstrije (avstrijska Koroška) dosegli prihranek energije v višini 9.86 % v vključenih javnih stavbah v letu 2018 v primerjavi z izhodiščnim letom 2016.”
Program: Interreg Slovenija – Avstrija

Trajanje projekta: februar 2017–januar 2020

Vrednost projekta: 1,42 mio EUR

 

Projektni partnerji:

LP Amt der Kärnten Landesreigerung
1. GOLEA
2. Razvojna agencija SORA d.o.o.
3. Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
4. Mestna občina Nova Gorica

V Goriški regiji so v projekt vključene naslednje občine:
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Renče-Vogrsko
Občina Idrija
Občina Cerkno
Občina Miren-Kostanjevica
Občina Tolmin
Občina Kanal ob Soči

 

Stanje

Občina Šempeter-Vrtojba že od leta 2011 vlaga v sanacijo javne razsvetljave. V posameznih letih 2011-2016 so bilo postopno zamenjane svetilke z energetsko varčnimi in učinkovitimi. Skupna investicija je znašala okrog 250.000 evrov, za investicijo je občina pridobila različne vrste nepovratnih sredstev – preko čezmejnega programa Slovenija -Italija, ravno tako pa tudi iz državnega proračuna.

Kratek opis projekta

Rajko Leban (GOLEA) in župan mag. Milan Turk ob podpisu pogodbe o sodelovanju pri projektu 14. junija 2017. (Foto: David Verlič)

Rajko Leban (GOLEA) in župan mag. Milan Turk ob podpisu pogodbe o sodelovanju pri projektu 14. junija 2017. (Foto: David Verlič)

NEKTEO je čezmejni projekt med Koroško in Slovenijo. V obdobju od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2020 se bo skozi projekt razvijalo in izvajalo transnacionalno ozaveščanje na področju energetske učinkovitosti, varčevanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije. Razvili bomo orodja, ki bodo prispevala k usposabljanju za energijo odgovornih oseb na občinskih upravah za izboljšanje čezmejnega sodelovanja, energetske učinkovitosti ter uporabe obnovljivih virov energije na občinski ravni v 34 pilotnih občinah. Poleg tega bodo programi usposabljanja dvojezični, usposobljeni pa bodo tudi voditelji in motivatorji za energetsko učinkovitost ter nameščene interaktivne table za vizualizirano spremljanje energije v 24 pilotnih stavbah. Identificirane bodo energetske točke, izvedene energetske ekskurzije za ozaveščanje ciljnih skupin, pripravljeni bodo razvojni načrti za energetsko učinkovitost vključenih stavb ter objavljen vsakoletni energetski natečaji.

Ciljne skupine so javni uslužbenci odgovorni za energijo na ravni občin in posledično prebivalstvo v pilotnih občinah. Aktivno bomo vključili več kot 1.000 javnih uslužbencev v program energetske učinkovitosti s ciljem 5 % manjše porabe energije (izhodišče leto 2016). S tem bomo prispevali tudi k doseganju ciljev za zaščito podnebja.

 

Doseženi cilji:

Skip to content