Nova otroška igrišča in objekti za rekreacijo (2012-2017)

V Občini Šempeter-Vrtojba veliko skrbi namenjamo našim najmlajšim. Zavedamo se, da je igra sestavni del otroštva in da je lokalna skupnost, poleg staršev tista, ki mora omogočati otrokom igro na prostem. Urejena otroška igrišča spodbujajo medsebojno druženje, osebne stike ter aktivno preživljanje prostega časa predšolskih in šolskih otrok.

Aktivno preživljanje prostega časa je pomembno tudi za starejše, zato redno urejamo in opremljamo tudi druge objekte za rekreacijo.

V letu 2012 je bilo postavljeno pred Coroninijevim dvorcem v Šempetru.

V letu 2013 je bilo igrišče pred Coroninijevim dvorcem opremljeno z dodatnimi igrali (vrednost: 15.000 EUR). Na novo pa so bila postavljena orodja za fitnes ob igrišču Pod Lazami (10.510,56 EUR).


V letu 2013 je bilo zgrajeno Na Lokvi v Vrtojbi.

Igrala, ki spodbujajo domiselnost pri igri, razvoj motoričnih sposobnosti, druženje, pozitivno komunikacijo in povezovanje otrok, so primerna za različne starostne stopnje otrok. Izdelana so iz visoko obstojnih materialov, ki so odporni na udarce in ustrezni glede na različne vremenske razmere. Skupna vrednost igrišč bo približno 16.000 EUR.

V letu 2016 so bila postavljena nova igrala pri košarkarskem igrišču na Podmarku.

V letu 2017 je bilo urejeno novo igrišče na Gramozni cesti v Vrtojbi. Vrednost del: 14.096 EUR.