Občina po meri invalidov

Projekt »Občina po meri invalidov« je oblikovala Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) z namenom, da spodbudi lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in sodelovanje v družbenem življenju kraja.

V Občini Šempeter-Vrtojba smo začeli z neposrednimi pripravami  projekta »Občina po meri invalidov« v sodelovanju s pobudnico projekta, Zvezo delovnih invalidov Slovenije in MDI Goriške kot koordinatorjem. Želimo namreč sprejeli ustrezne prilagoditve, ukrepe in dejavnosti, s katerimi bi invalidom in ostalim olajšali življenje. V projekt so zato vključena številna lokalna društva invalidov in posamezni strokovnjaki s področij zdravstvenega in socialnega varstva, zaposlovanja ter mnogoterih drugih, ki pomagajo nadgrajevati obstoječe in graditi nove pristope na področju prilagajanja javnih storitev potrebam invalidov in ostalih ranljivih skupin. Hkrati to pomenu nov korak v smeri povezovanja in sodelovanja občin, ki so listino »Občina po meri invalidov« že prejeli.

 

Koristne povezave

Invalidske organizacije

Službe in ustanove

Skip to content