Občina po meri invalidov

Projekt »Občina po meri invalidov« je oblikovala Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) z namenom, da spodbudi lokalne skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno vključenost invalidov in sodelovanje v družbenem življenju kraja.

V Občini Šempeter-Vrtojba smo začeli z neposrednimi pripravami  projekta »Občina po meri invalidov« v sodelovanju s pobudnico projekta, Zvezo delovnih invalidov Slovenije in MDI Goriške kot koordinatorjem. Želimo namreč sprejeli ustrezne prilagoditve, ukrepe in dejavnosti, s katerimi bi invalidom in ostalim olajšali življenje. V projekt so zato vključena številna lokalna društva invalidov in posamezni strokovnjaki s področij zdravstvenega in socialnega varstva, zaposlovanja ter mnogoterih drugih, ki pomagajo nadgrajevati obstoječe in graditi nove pristope na področju prilagajanja javnih storitev potrebam invalidov in ostalih ranljivih skupin. Hkrati to pomenu nov korak v smeri povezovanja in sodelovanja občin, ki so listino »Občina po meri invalidov« že prejeli.

Dogodki

 • Okrogla miza o  »Položaj invalidov in ostalih ranljivih skupin v Občini Šempeter-Vrtojba« (22. 6. 2022) – zapisnik
 • Konstitutivna seja Sveta za invalide Občine Šempeter – Vrtojba (16. 1. 2023) – zapisnik
 • Razširjena seja projektnega sveta Občina po meri invalidov in podpis tripartitnega dogovora o vključitvi Občine Šempeter-Vrtojba v izvajanje projekta za pridobitev listine Zveze delovnih invalidov Slovenije z nazivom »Občina po meri invalidov« za leto 2023 (20. 4. 2023) – zapisnik
 • Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije 19. 10. 2023, na predlog projektnega sveta, sprejme sklep, da podeli Listino “OBČINA PO MERI INVALIDOV” za leto 2023 Občini Šempeter – Vrtojba – obrazložitev
 • Podelitev listine Občina po meri invalidov za leto 2023, Mladinski center Vrtojba (5. 12. 2023) – novica

Dokumenti projekta

1. Sklep o pristopu k projektu “Občina po meri invalidov”
2. Analiza stanja v občini Šempeter – Vrtojba
3. Akcijski načrt

Povezani dokumenti in viri

 • Zveza delovnih invalidov Slovenije – splet
 • Akcijski program za invalide 2022 -2030 – splet
 • Vprašanja in odgovori v zvezi s postopki in pravicah invalidov – povezava
 • Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov – povezava
 • Agenda 22 – pdf
 • Konvencija o pravicah invalidov pdf
 • Vodnik po pravicah invalidov – pdf
 • Vodnik po pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih – pdf
 • Nacionalni svet invalidskih organizacij – splet

Koristne povezave

Zaposlovanje invalidov

Povezave pomembne za invalide in delodajalce

Invalidske organizacije

Službe in ustanove