Sestava Občinskega sveta

Mandatno obdobje 2018–2022

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na lokalnih volitvah 2018, Uradni list RS št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018.

Slika mandata OS 2018 - 2022

1. Ivo Podbersič (Lista Milana Turka) – podžupan
E:
ivo.podbersic.os @ gmail.com

2. Monika Gorjan Zavadlav (Lista Milana Turka)
E:
monika.gorjan.zavadlav.os @ gmail.com

3. Alenka Poljšak (Lista Milana Turka)
E:
alenka.poljsak.os @ gmail.com

4. Mag. Matej Koglot (Lista Milana Turka)
E: matej.koglot.os @ gmail.com

5. Klavdija Bizjak (Lista Milana Turka)
E:
klavdija.bizjak.os @ gmail.com

6. Aleksander Čerče (Lista Milana Turka)
E: aleksander.cerce.os @ gmail.com

7. Jože Rupar (SD – Socialni demokrati)
E: joze.rupar.os @ gmail.com

8. Vlasta Mozetič (SD – Socialni demokrati)
E: vlasta.mozetic.os @ gmail.com

9. Dejan Koglot (SD – Socialni demokrati)
E:
dejan.koglot.os @ gmail.com

10. Tina Gorkič (SD – Socialni demokrati)
E:
tina.gorkic.os @ gmail.com

11. Stanislav Rijavec
(SD – Socialni demokrati)
E:
stanislav.rijavec.os @ gmail.com

12. Sara Krošelj (SD – Socialni demokrati)
E: sara.kroselj.os @ gmail.com

13. Janja Makovec (SDS – Slovenska demokratska stranka)
E: janja.makovec.os @ gmail.com

14. Danijel Derman (SDS – Slovenska demokratska stranka)
E: danijel.derman.os @ gmail.com

15. Anita Manfreda (DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije)
E: anita.manfreda.os @ gmail.com

16. Sebastjan Arčon (Lista Priložnost za prihodnost) 1. 6. 2021 odstopil. Potrdi se mandat
Dušanu Bremcu (Lista Priložnost za prihodnost) dne 16. 9. 2021
E: dusan.bremec.os @ gmail.com


Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter – Vrtojba na volitvah 18. 11. 2018 (UL RS, št.: 79/2018)

Sestava Občinskega sveta za mandatno obdobje 2018–2022

Dosedanje sestave Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba

Župan

Milan Turk

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter – Vrtojba na volitvah dne 5. 10. 2014 (Ur. l. RS, št.: 74/2014)

Občinski svet 2014–2018

Ivo Podbersič (podžupan)
Monika Gorjan Zavadlav
Alenka Poljšak
Darjo Fornazarič
Klavdija Bizjak
Dejan Koglot
Vlasta Mozetič
Jože Rupar
Tina Gorkič
Stanislav Rijavec
Aljoša Makovec
Jožef Batistič
Dr. Marija Osvald
Barbara Paviln
Sebastjan Arčon
Mag. Nataša Valentinčič

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter – Vrtojba na volitvah 5. 10. 2014 (UL RS, št.: 74/2014)

Sestava 2014 - 2018

Župan

Milan Turk

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter – Vrtojba na volitvah dne 10. 10. 2010 (Ur. l. RS, št.:83/2010)

Občinski svet 2010–2014

Darjo Fornazarič (podžupan)
Katjuša Bizjak
Bogdan Kragelj
Aljoša Makovec
Borut Šinigoj
Barbara Paviln
Ada Filipič
Karmen Gerbec
Jožef Batistič
Marija Osvald
Dragan Valenčič
Radoš Frančeškin
Polona Žigon
Humbert Zvonko Mavrič
Klavdij Lasič
Tjaša Frelih

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter – Vrtojba na volitvah dne 10. 10. 2010 (Ur. l. RS, št.: 83/2010)

Sestava 2010 - 2014

Župan

Dragan Valenčič

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na volitvah dne 22. 10. 2006 (Ur. l. RS, št.: 114/2006)

Občinski svet 2006–2010

Marija Osvald
Milan Turk
Darjo Fornazarič
Stojan Peršič
Dominik Soban
Dušan Fakuč
Jana Valenčak
Humbert Zvonko Mavrič (podžupan)
Polona Žigon
Radoš Frančeškin (podžupan)
Katjuša Bizjak
Ada Filipič
Klavdij Lasič
Dejan Koglot
Erika Faganel Bavcon
Zdenko Šibav

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter – Vrtojba na volitvah dne 22. 10. 2006 (Ur. l. RS, št.: 114/2006)

Župan

Dragan Valenčič

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter – Vrtojba na volitvah dne 10. 11. 2002

Občinski svet 2002–2006

Rajko Kerševan
Radoš Frančeškin
Stanislav Črvič
Humbert Zvonko Mavrič
Katjuša Bizjak
Darjo Fornazarič
Milan Turk
Darinka Andlovic
Zdenko Šibav
Aleš Gregorič – Rudi
Dominik Soban (podžupan)
Stojan Peršič
Aleksander Čerče
Aldo Ternovec
Simon Abolnar
Vanda Furlan

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter – Vrtojba na volitvah dne 10. 11. 2002

Sklep o imenovanju podžupana Občine Šempeter – Vrtojba (Uradne objave št.: 2/2003)

Sestava 2002 - 2006

Župan

Dragan Valenčič

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter – Vrtojba na volitvah dne 22. 11. 1998 (Ur. l. RS, št.: 82/1998)
Poročilo o izidu 2. kroga volitev za župana v Občini Šempeter – Vrtojba (Ur. l. RS, št.: 86/1998)

Občinski svet 1998–2002

Darinka Andlovic
Dominik Soban (podžupan)
Silvan Križman
Marko Pavlin
Janko Manfreda
Vanda Furlan
Peter Jazbec
Milan Turk
Vojteh Anderluh
Bogdan Kragelj
Anton Špacapan
Rajko Kerševan
Dušan Bremec, kasneje Franc Andrenšek
Ivan Lipovšek
Mladen Andrić
Darjo Fornazarič

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na volitvah dne 22. 11. 1998 (Ur. l. RS, št.: 82/1998)
Sklep o prenehanju in imenovanju člana Občinskega sveta občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št.: 1/1999)

Sklep o imenovanju podžupana Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave št.: 1/1999)

Sestava 1998 - 2002
Skip to content