Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba

 Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba

Režijski obrat Občine Šempeter – Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 335 16 27
E: ro(at)sempeter-vrtojba.si

Uradne ure
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Parking D – Mednarodni mejni prehod Vrtojba

T: 05 335 73 61

Urnik Zbirnega centra

Ponedeljek: 11.00 – 17.00
Torek: 11.00 – 17.00
Sreda: 11.00 – 17.00
Četrtek: 11.00 – 17.00
Petek: 11.00 – 17.00
Sobota: 8.00 – 12.00

Ob nedeljah in praznikih (dela prostih dnevih): zaprto.

Zbirni center

Zbirni center (na kamionskem parkirišču pri mejnem prehodu Vrtojba) je namenjen pretovoru komunalnih odpadkov in pripravi za odvoz do prevzemnika odpadkov. Namenjen je občanom Občine Šempeter-Vrtojba, ki lahko v posebne zabojnike brezplačno oddate vse tiste odpadke, ki ne spadajo v zabojnike za embalažo, papir, steklo in BIO ter preostanek odpadkov.

Urnik

Ponedeljek: 11.00 – 17.00
Torek: 11.00 – 17.00
Sreda: 11.00 – 17.00
Četrtek: 11.00 – 17.00
Petek: 11.00 – 17.00
Sobota: 8.00 – 12.00

Ob nedeljah in praznikih (dela prostih dnevih): zaprto.

 

V zbirnem centru lahko UPORABNIKI gospodarske javne službe ravnanja z odpadki V OBČINI ŠEMPETER – VRTOJBA oddate komunalne odpadke, ki se ne smejo (ali jih zaradi različnih okoliščin ni mogoče) prepustiti v posodah na zbirnih mestih:

• večje količine papirja in kartona,
• steklo,
• odpadno embalažo (ne pozabite splakniti in stisniti),
• les, pohištvo,
• tekstil,
• odpadno električno in elektronsko opremo,
• izrabljene avtomobilske gume,
• barvne kovine in železo,
• stiropor in stirodur,
• nevarne komunalne odpadke (baterije, barve, pesticidi, zdravila …),
• kosovne odpadke,
• odpadke, ki jih zaradi oblike, velikosti ali teže ne moremo oddati v posodo ali zabojnik.

V zbirnem centru ne sprejemamo odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo). Podjetja in samostojni podjetniki so, skladno z zakonodajo, dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.

Občani si lahko uredite odvoz azbest-cementnih odpadkov pri podjetju Komunala Nova Gorica oziroma pri drugih izvajalcih, ki imajo potrebna dovoljenja za ravnanje z azbestnimi odpadki. (Občani lahko v lastni režiji opravijo le dela manjšega obsega.) Zbirni center v Vrtojbi azbest-cementnih odpadkov NE SPREJEMA.

Kosovne odpadke JE PREPOVEDANO prepuščati na zbirnih mestih (ekoloških otokih), ampak jih odpeljimo v Zbirni center ali oddajmo med letno akcijo zbiranja kosovnih odpadkov!

Režijski obrat bo v Šempetru in Vrtojbi dvakrat letno po predhodni najavi organiziral REDNE AKCIJE brezplačnega zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov iz gospodinjstev (predvidoma aprila in v začetku jeseni).

Občina Šempeter – Vrtojba je s 1. 1. 2021 začela izvajati gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v svojem Režijskem obratu in je vpisana v evidenco izvajalcev te gospodarske javne službe pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. Gospodarska javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov obsega zbiranje komunalnih odpadkov.

Za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa je Občina Šempeter – Vrtojba podelila koncesijo gospodarski družbi Kostak iz Krškega, kar pomeni, da se vsi na območju občine zbrani mešani komunalni odpadki tam obdelajo, ostanek obdelanih mešanih komunalnih odpadkov pa se odloži oziroma odstrani, za kar občina (posredno pa uporabniki javne službe) plačuje 122 EUR za tono odpadkov, brez DDV in prevoza.

Ločeno zbiranje papirne in kartonske embalaže, mešane embalaže (plastične, kovinske in sestavljene embalaže) in steklene embalaže za občino in uporabnike ne pomeni navedenega stroška 122 EUR na tono za obdelavo, odlaganje ali odstranjevanje, saj tako ločene zbrane frakcije občina lahko odda v nadaljnjo predelavo in recikliranje in jih ni potrebno odlagati. To pomeni manjše obremenjevanje okolja in za uporabnike nižje cene na računih za storitve gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.

Vse uporabnike zato prosimo, da ločujejo odpadke in jih ločene oddajajo na prevzemna mesta (ekološke otoke), ki jim bodo določena na računu o opravljanju storitev. Odpadke, ki ne sodijo na prevzemna mesta (ekološke otoke), je treba oddati v Zbirnem centru. Uporabniki s tem, ko ločujemo odpadke, kupujemo in uporabljamo izdelke, ki so trajnostno naravnani za večkratno uporabo in jih je možno reciklirati, skrbimo za okolje in za nižje zneske na računih za storitve gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.

Ekološki otoki

Ekološki otoki so skupine smetnjakov za ločeno zbiranje odpadkov. Namenjeni so zbiranju odpadkov, ki se jih lahko reciklira:

 • embalaža (rumeni zabojniki),
 • odpadni papir in karton (plavi zabojniki),
 • steklo (beli zabojniki),
 • mešani komunalni odpadki (zeleni zabojniki),
 • biološki odpadki (rjave posode),
 • zeleni odrez (rjavi zabojniki).

Embalaža

zabojnik embalaža

DA:

 • plastični kozarci in lončki,
 • plastične vreče in folije,
 • embalaža mleka in sadnih sokov, pločevinke živil in pijač,
 • plastična embalaža nenevarnih kemikalij (ustrezno spraznjena),
 • kovinska embalaža barv (ustrezno spraznjena).

NE:

 • kosovni plastični predmeti, (otroške igrače, polomljeni plastični stoli ipd.),
 • plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovih ostankov (motorna olja in druge vrste mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin, pesticidi, barve, laki, rdečila ipd.).

Pred odložitvijo embalaže v zabojnik le-to izpraznemo, izplaknemo z vodo ter jo stisnemo!

Papir in karton

Zabojnik papir in karton

DA:

 • manjša kartonska embalaža,
 • ovojni papir in papirnate nakupovalne vrečke,
 • časopisi,
 • revije,
 • zvezki, knjige,
 • prospekti, katalogi,
 • pismske ovojnice brez plastificiranega okenčka,
 • pisarniški papir.

NE:

 • kartonska embalaža za tekoča živila (npr. embalaža mleka ali soka sodi v zabojnik za embalažo),
 • z živili pomazana ali prepojena embalaža (jedilno olje, druge tekočine in ostanki živil),
 • papirnata in kartonska embalaža (pladnji, kozarci za enkratno uporabo, embalaža globoko zamrznjenih ter jedi),
 • higienski papir (onesnažene papirnate brisače, prtički, robčki ipd.),
 • samokopirni, povoščen in plastificiran papir,
 • celofan,
 • tapete,
 • vreče lepil, cementa, apna, krmil.

Steklo

Zabojnik steklo

DA:

 • izpraznjene steklenice in stekleničke živil, pijač, kozmetike in zdravil,
 • steklene posode in vaze,
 • izpraznjeni kozarci vloženih živi,
 • druga steklena embalaža.

NE:

 • okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo,
 • ogledala,
 • kristal
 • ekransko steklo,
 • stekla svetil (steklo neonskih, halogenskih in žarilnih žarnic, stekleni senčniki svetil),
 • pleksi steklo,
 • karbonsko steklo in druge vrste stekla iz umetnih mas,
 • laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo,
 • keramika,
 • neizpraznjene steklenice (hrane, pijače).

Pred odložitvijo steklene embalaže v zabojnik le-to izpraznimo, izplaknemo z vodo ter odstranimo zamaške ali pokrovčke!

Mešani komunalni odpadki

Zabojnik mešani komunalniu odpadki

DA:

 • povoščen ali plastificiran papir, celofan,
 • onesnažena embalaža, ki se je ne da očistiti,
 • umazana, z živili prepojena papirnata in plastična embalaža,
 • manjše količine stiropora in zamaščene folije,
 • plenice, higienski vložki,
 • tkanine, usnje, izrabljena obuvala, šiviljski odpadki,
 • vrečke iz sesalcev, lepilni trakovi, kemični svičniki,
 • mačji pesek,
 • iztrebki malih živali,
 • kasete, filmi, fotografije,
 • gumijasti izdelki, pluta,
 • porcelan,
 • žarnice (navadne),
 • cigaretni ogorki, pometene smeti,
 • plastični izdelki (smučarski čevlji, igrače …).

NE:

 • papir,
 • embalaža,
 • pločevinasta posoda,
 • nevarni in kosovni odpadki,
 • zeleni vrtni odpad, vejevje,
 • biorazgradljivi kuhinjski odpadki,
 • odpadno jedilno olje in maščobe,
 • gradbeni in posebni odpadki, kamenje,
 • bolnišnični odpadki,
 • topli ogorki in pepel,
 • odpadki v tekočem stanju,
 • poginule živali in živalske kože
 • odpadna električna in elektronska oprema.

Bio razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni odrez

Zabojnik bio

Rjavi delci, ki jih smemo odlagati v kompostnik:

 • čajni filtri, kavne usedline,
 • koruzna stebla, slama,
 • kruh,
 • lubje, odsekane veje, žagovina,
 • ostanki sadja,
 • rjavo, odpadlo listje,
 • testenine,
 • papirnati robčki in papirnate brisače.

Zeleni delci, ki jih smemo odlagati v kompostnik:

 • ostanki hrane (netekoči),
 • jajčne lupine,
 • pokošena trava (priporočljivo jo je odlagati z rjavimi deli),
 • gnoj rastlinojedih živali.

NE:

 • olja in maščobe,
 • ostanki tekstila,
 • vsebine vrečk za sesalce,
 • zdravila,
 • oblanci in žagovina obdelanega lesa,
 • mačji in pasji iztrebki,
 • plenice,
 • cigaretni ogorki, kosti.

Odpadke odložite brez embalaže.

 

Nevarni gospodinjski odpadki

Nevarni odpadki obrazložitev simbolov
 • barve in barvam sorodne snovi, premazi, lepila, črnila, kartuše, tonerji …
 • čistila: organska topila, jedka čistila, odstranjevalci …
 • zdravila: tablete, sirupi, mazila, preparati, kapsule …
 • motorna olja: mazalna, hidravlična, zavorna …
 • kemikalije: kisline, baze, fotografske kemikalije …
 • pesticidi: herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem -,…
 • kozmetika: laki, barve za lase, pršila, odstranjevalci laka …
 • baterije: urne (gumbne), navadne, alkalne, Ni-Cd …
 • akumulatorji: svinčevi akumulatorji iz avtomobilov …
 • odpadna embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi: plastična, kovinska, lesena, steklena.
 • sijalke: varčna žarnica, fluorescentna žarnica
 • pršila: prazne in polne tlačne posode …

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v klasične zabojnike ali zlivati v odtok.
Nevarne odpadke je možno odložiti v zbirnem centru kadar koli v letu, po ustaljenem urniku, za uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki brez dodatnih stroškov.

Zbiralniki za jedilno olje

Odpadno jedilno olje in rastlinske ter živalske masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

Jedilno olje ne prepuščamo na ekoloških otokih, ki nimajo zbirne posode za jedilno olje, ker s tem tvegamo onesnaženje okolice ekološkega otoka ter povečujemo tveganje za nezgode zaradi zdrsa.

Ulični zbiralniki za odpadno jedilno olje so postavljeni na naslednjih treh lokacijah:
Ekološki otok pri Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru,
Ekološki otok na koncu ulice Ivana Suliča v Šempetru pri bloku 14 a, b, c,
Ekološki otok pri pokopališču v Vrtojbi.

Odpadno jedilno olje se lahko odda tudi v Zbirnem centru.

 Azbest-cementni odpadki
 Azbest-cementni odpadki

Občani si lahko uredite odvoz azbestnih odpadkov na sedežu podjetja Komunala Nova Gorica, d. d. oz. pri vseh drugih izvajalcih, ki imajo predpisana dovoljenja za ravnanje z azbestnimi odpadki. Zbirni center v Vrtojbi azbest-cementnih odpadkov NE SPREJEMA.

Odpadni azbest, šibko vezani azbestni odpadki, odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna, morajo biti pred odstranjevanjem:

 • obdelani s postopki utrjevanja, uničevanja azbestnih vlaken,
 • pakirani v vrečah (prepreči sproščanje v okolje).

Trdo vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem že na mestu nastanka pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo – prepreči se sproščanje v okolje med prevozom, pri nakladanju/ razkladanju.


Med izdelke, ki vsebujejo azbest, spadajo salonitne plošče, azbestno-cementna kritina, azbest-cementne vodovodne cevi za vodovodna omrežja, toplotna izolacija na ogrevalnih kotlih, izolacija na jeklenih gradbenih okvirjih, ventilacijske cevi …

 • Gradbeni material, ki vsebuje azbest – predvsem salonitno kritino – je treba naložiti na palete do 80 cm in oviti z embalažno folijo.
 • Mesto za prevzem azbestno-cementih odpadkov mora biti dostopno večjim smetarskim vozilom brez višinskih ovir.
 • Če imamo možnost, azbestno-cementne odpadke zmočimo z vodo.
 • Na drugih zbirnih centrih je oddaja tovrstnih odpadkov prepovedana.
 • Z odpadki ravnamo previdno, da se ne drobijo, lomijo, luščijo, prašijo pri pometanju, da preprečimo sproščanje azbestnih vlaken v zrak.

Občani lahko v lastni režiji opravijo le dela manjšega obsega, za katera:

 • ni potrebno delati projektno dokumentacijo,
 • ni potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje,
 • ni potrebno sestaviti pisnih navodil,
 • ni potrebno prijaviti inšpektorju pristojnemu za varstvo okolja,
 • ni potrebno pisno pooblastiti nadzornika, ki opravlja gradbeni nadzor v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov,
 • ni potrebno ograditi območje odstranjevanja.

Dela manjšega obsega so dela, ki jih opravita največ dva delavca in obsegajo odstranjevanje fasadnih oblog, strešnih kritin in cevovodov iz azbest cementa, če dela potekajo na prostem, skupna površina azbest-cementnih plošč pa ne presega 300 m2 oziroma skupna dolžina azbest cementnih cevi ne presega 300 m.

Kar je več, morajo dela opraviti pooblaščene organizacije.

Uporabljamo naslednjo osebno varovalno opremo:

 • varovalna delovna obleka s pokrivalom – za enkratno uporabo (na primer kombinezon tyvec),
 • delovne gumijaste rokavice, gumijasti škornji, ki jih po končani uporabi operemo,
 • obrazna maska s filtrom P3 za varovanje dihal,
 • odpadke previdno polagamo v posebne predpisane vreče ali folije (dvoslojne, s trdnostjo kot so polietilenske vreče, debeline najmanj 0,6 mm).

Te nato neprepustno zapremo ali zalepimo in označimo z napisom »AZBESTNI ODPADEK«.

V priponkah najdete obrazce, s katerimi se lahko vključite v sistem ravnanja z odpadki, sporočate spremembe ipd.

Gospodinjstva

Vloga novega uporabnika storitev GJS ravnanja z odpadki – gospodinjstva

Vloga za spremembo podatkov uporabnika storitev GJS ravnanja z odpadki – gospodinjstva

Izjava o kompostiranju biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada v hišnem kompostniku

Poslovni uporabniki

Vloga novega uporabnika storitev GJS ravnanja z odpadki – poslovni uporabnik

Vloga za spremembo podatkov uporabnika storitev GJS ravnanja z odpadki – poslovni uporabnik

Vloga za oprostitev plačila storitev GJS ravnanja z odpadki

Obrazec SEPA – Soglasje za direktno obremenitev za plačevanje računov

SEPA je enotno območje plačil v evrih, ki je skladno z zahtevami evropske regulative s področja plačilnih instrumentov (SEPA Direct Debit). Plačevanje računov preko direktne obremenitve vašega osebnega računa je enostavno. V nadaljevanju boste našli obrazec, ki ga najprej natisnite in nato izpolnite:

Izpolnjenega in podpisanega lahko vrnete:

 • po elektronski pošti na naslov ro(at)sempeter-vrtojba.si,
 • po pošti na naslov: Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici,
 • oddate na sedežu Režijskega obrata na zgornjem naslovu.

Način obračunavanja

Kratek opis zaračunavanja storitev gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.

Zavezanci za plačilo

Skladno z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov so uporabniki storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov osebe, katerih delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.

Uredba loči:

 • uporabnike, ki so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in
 • uporabnike posameznike.

Vsi uporabniki morajo svoje komunalne odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v skladu z omenjeno uredbo in na način, določen v predpisu občine.

Občinski predpis, ki ureja predmetno gospodarsko javno službo je Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba in v 34. členu določa, da so stroške ravnanja z odpadki dolžni plačevati vsi uporabniki, za katere je organizirano ravnanje z odpadki, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca:

 • po dnevu začetka izvajanja odvoza odpadkov,
 • po dnevu rojstva oziroma vselitve v stavbo,
 • po dnevu začetka uporabe počitniškega objekta,
 • po dnevu pridobitve poslovnega objekta v last, posest, uporabo, najem ali upravljanje.

V istem členu občinski odlok določa tudi, da je izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov dolžan uporabnikom na istem računu poleg stroškov gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zaračunati tudi stroške gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, uporabniki pa so mu dolžni plačati tudi stroške storitev teh dveh gospodarskih javnih služb.

Šteje se, da so v stavbe vseljene osebe tiste, ki na območju občine stalno ali začasno prebivajo. Podatke o stalnih in začasnih prebivalcih režijski obrat preverja v centralnem registru prebivalstva.

Osebe, ki imajo stalno bivališče v občini, pa začasno prebivajo v drugi občini ali tujini, niso zavezanci za plačilo, saj prebivajo izven območja, kjer režijski obrat izvaja javno službo. Tudi začasno bivanje izven občine režijski obrat preverja v centralnem registru prebivalstva (začasno bivališče v Republiki Sloveniji ali tujini si je potrebno urediti na upravni enoti).

Občinski odlok v 34. a členu določa tudi izjeme in sicer: Če pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost dokaže, da nima v posesti poslovnih prostorov v katerih opravlja dejavnost, čeprav ima na naslovu registriran sedež, podružnico, dejavnost ali kaj podobnega, in da nima zaposlenih, ki bi opravljali delo na terenu ali kako drugače opravljali delo (samostojni podjetniki (kot osebe) in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost se ne štejejo med zaposlene), in da je imel(a) v preteklem koledarskem letu manj kot 5.000 EUR skupnih prihodkov, se šteje, da ne povzroča komunalnih odpadkov, za katere bi moral plačevati stroške izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki. Če pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost dokaže, da ima na enem naslovu v občini registriran sedež, podružnico, dejavnost ali kaj podobnega in na tem naslovu ne opravlja dejavnosti, in na drugem naslovu v občini opravlja dejavnost, plačuje stroške izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki samo za poslovne prostore na naslovu, kjer opravlja dejavnost.«

Način obračuna

Gospodinjstva

Izvajalec zbiranja izstavlja račune gospodinjskim uporabnikom dvomesečno. Za isto gospodinjstvo se izstavi en račun za vse uporabnike (člane gospodinjstva) osebi, ki zastopa ostale. Oseba, ki oddaja v najem stanovanjski ali drug prostor (v nadaljevanju: najemodajalec), je dolžna v najemni pogodbi določiti povzročitelja odpadkov in najkasneje teden dni pred pričetkom najemnikove rabe stanovanjskega ali drugega prostora izvajalcu posredovati en izvod te pogodbe ali naročila najemnika. V nasprotnem se šteje za povzročitelja najemodajalec stanovanjskega ali drugega prostora.

Gospodinjskim uporabnikom se obračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene količine in cene posameznih storitev javnih služb na osebo na mesec, in sicer:

 • pavšalno količino zbranih komunalnih odpadkov (brez bioloških odpadkov) 18,31 kg,
 • pavšalno količino zbranih bioloških odpadkov 3,82 kg,
 • pavšalno količino (mešanih) komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo 8,37 kg in
 • pavšalno količino odloženih ali odstranjenih komunalnih odpadkov 0,42 kg.

Količina storitev javnih služb za posamezno gospodinjstvo se izračuna tako, da se število oseb pomnoži z dvema mesecema in pavšalno količino na osebo na mesec. Tako izračunane količine se pomnoži s potrjenimi cenami posameznih storitev javne službe, izraženih v EUR/kg.

Stroškov infrastrukture za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov se ne zaračunava, saj izvajalec za izvajanje teh storitev ne uporablja javne infrastrukture.

Na vse storitve se obračuna predpisani 9,5 % DDV.

Primer obračuna za gospodinjstvo s 4 osebami za dva meseca je v naslednji tabeli:

 Primer obračuna za gospodinjstvo s 4 osebami za dva meseca je v naslednji tabeli:

Gospodinjstva lahko v skladu s predpisom o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki sama zagotovijo predelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim kompostiranjem. V tem primeru se gospodinjstvu, ki ima hišni kompostnik in kompostira v skladu s predpisi, ne obračuna storitev zbiranja bioloških odpadkov. Breme dokazovanja pravilnega kompostiranja je na uporabniku. Pravilno kompostiranje predpisuje Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom v Priloga_1_Uredbe_o_ravnanju_z_biolosko_razgradljivimi_kuhinjskimi_odpadki_in_zelenim_vrtnim_odpadom.

Poslovni uporabniki – pavšalisti

Izvajalec zbiranja izstavlja račune poslovnim uporabnikom – pavšalistom dvomesečno.

Za uporabnike poslovnih objektov oziroma prostorov se zaračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene količine oddanih odpadkov v sorazmerju z uporabljano poslovno površino objektov oziroma prostorov.
Obračunska lestvica je naslednja:

 • za poslovno površino do 29 m2 1 oseba,
 • za poslovno površino od 30 do 50 m2 2 osebi,
 • za poslovno površino od 51 do 75 m2 3 osebe,
 • za poslovno površino od 76 do 100 m2 4 osebe,
 • za poslovno površino od 101 do 150 m2 5 oseb,
 • za poslovno površino od 151 do 200 m2 6 oseb,
 • za poslovno površino od 201 do 300 m2 7 oseb,
 • za poslovno površino od 300 do 500 m2 8 oseb.

Poslovnim uporabnikom – pavšalistom se obračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene količine in cene posameznih storitev javnih služb na osebo na mesec, in sicer:

 • pavšalno količino zbranih komunalnih odpadkov (brez bioloških odpadkov) 18,31 kg,
 • pavšalno količino zbranih bioloških odpadkov 3,82 kg,
 • pavšalno količino (mešanih) komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo 8,37 kg in
 • pavšalno količino odloženih ali odstranjenih komunalnih odpadkov 0,42 kg.

Količina storitev javnih služb za posamezno gospodinjstvo se izračuna tako, da se število oseb pomnoži z dvema mesecema in pavšalno količino na osebo na mesec. Tako izračunane količine se pomnoži s potrjenimi cenami posameznih storitev javne službe, izraženih v EUR/kg.

Stroškov infrastrukture za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov se ne zaračunava, saj izvajalec za izvajanje teh storitev ne uporablja javne infrastrukture.

Na vse storitve se obračuna predpisani 9,5 % DDV.

Primer obračuna za poslovnega uporabnika – pavšalista s 100 m2 poslovne površine (4 osebe) za dva meseca je v naslednji tabeli:Večji poslovni uporabniki z lastnimi prevzemnimi mesti

Izvajalec zbiranja izstavlja račune večjim poslovnim (pogodbenim) uporabnikom mesečno.

Večjim poslovnim (pogodbenim) uporabnikom se obračunavajo storitve javne službe glede na količino prepuščenih mešanih komunalnih odpadkov, merjeno v kilogramih (kg). Izvajalec javne službe komunalne odpadke prevzete v zabojnikih prostornine večje od 7 m3 tehta in storitve obračuna glede na stehtano količino prevzetih odpadkov. 240 l, 1.100 l posode ter 1.230 l, 1.800 l in 3.300 l zvonovi, ki jih izvajalec prazni po razporedu, se ne tehtajo, zato se masa prevzetih odpadkov določi kot zmnožek prostornine posamezne posode za odpadke izražene v litrih, števila praznjenj posamezne posode in povprečne specifične mase mešanih komunalnih odpadkov, to je 0,06182 kg/l.

Količina mešanih komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo se določi tako, da je enaka količini prevzetih mešanih komunalnih odpadkov.

Količina odloženih ali odstranjenih odpadkov določi tako, da se količino mešanih komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo iz prejšnjega odstavka pomnoži s faktorjem odlaganja 0,05, kolikor znaša razmerje med odloženimi odpadki in obdelanimi mešanimi komunalnimi odpadki po elaboratu in obračunih izvajalca javnih služb obdelave, ter odlaganja oz. odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov.

Storitev javnih služb se obračuna kot zmnožek tako ugotovljenih količin in potrjenih cen posamezne gospodarske javne službe, izraženih v EUR/kg.

Stroškov infrastrukture za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih
odpadkov se ne zaračunava, saj izvajalec za izvajanje teh storitev ne uporablja javne infrastrukture.

Na vse storitve se obračuna predpisani 9,5 % DDV.

Primer obračuna za dve 1.100 l posodi, ki se praznita 1 krat vsak teden, število praznjenj v tekočem mesecu je bilo 4 (včasih je lahko tudi 5) je v naslednji tabeli:

Primer obračuna za dve 1.100 l posodi, ki se praznita 1 krat vsak teden, število praznjenj v tekočem mesecu je bilo 4 (včasih je lahko tudi 5)

Rok plačila in morebitni ugovor na obračun

Uporabnik mora plačati račun najpozneje v 20-ih dneh po njegovi izstavitvi. Rok plačila mora biti naveden na računu izvajalca.

Uporabnik lahko izvajalcu sporoči pisni ugovor na obračun, najkasneje v 8 dneh od datuma izstavitve računa. Izvajalec zbiranja je dolžan pisno odgovoriti na ugovor v roku 8 dni.

V primeru, da uporabnik ne poravna računa v postavljenem roku in računu ne ugovarja, ga je izvajalec zbiranja dolžan opomniti. Če uporabnik ne plača računa niti v 18 dneh po izdanem opominu, mu izvajalec izstavi zadnji opomin in opozori uporabnika na posledice neplačila. V primeru neplačila prične s postopki izterjave skladno z veljavnimi predpisi.

Odloki

Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 128/2020)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 51/2021)

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 74/2020)

Pravilniki

Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter-Vrtojba, objava v UL RS št.: 128/20 z dne 25. 9. 2020

1. V režijskem obratu se izvajajo lokalne gospodarske javne službe na območju občine, za katere je tako določeno s splošnimi akti občine, ki urejajo gospodarske javne službe, in sicer:

– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,

– urejanje in čiščenje javnih površin,

– redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave,

– upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč,

– upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,

– oskrba z vodo za namakanje.

2. V okviru režijskega obrata se opravljajo tudi druge naloge s področja nalog občine, kot so:

– tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti (upravljanju) občine,

– upravljanje z objekti za proizvodnjo električne energije v lasti občine,

– upravljanje s športnimi in otroškimi igrišči ter objekti za rekreacijo in druženje,

– vodenje računovodstva za javne zavode v katerih je občina ustanoviteljica,

– vodenje katastrov javne infrastrukture in drugih evidenc povezanih z njo,

– sodelovanje pri nadzoru nad delom ostalih izvajalcev gospodarskih javnih služb.

3. Režijski obrat lahko opravlja tudi druge naloge s področja nalog občine.

Robert Likar
vodja Režijskega obrata

Teja Kodelja
strokovna sodelavka VII/1 za področje Režijskega obrata
T: 05 335 16 27
E: ro(at)sempeter-vrtojba.si

Slavko Pipan
delovodja vzdrževanja javnih površin
GSM: 051 302 482
E: rezijski-obrat.obcina(at)sempeter-vrtojba.si

Tomaž Nemec
delovodja gospodarske javne službe
GSM:
041 664 117
T: 05 398 55 68

Skip to content