Občina Šempeter – Vrtojba

lokacija šempeter vrtojba v Sloveniji

Občina Šempeter-Vrtojba je bila ustanovljena leta 1998. Sestavljata jo dva kraja, Šempeter pri Gorici in Vrtojba, ki ležita na zahodnem robu Slovenije v Goriški statistični regiji, tik ob italijanski meji in južno od Nove Gorice, upravnega, gospodarskega in kulturnega središča Goriške oziroma Severno Primorske regije. Njena pristojna upravna enota je Nova Gorica.

Občina je s 15 km2 po svoji površini ena izmed najmanjših v Sloveniji in se med slovenskimi občinami uvršča na 204. mesto. Po številu prebivalcev (približno 6.300) pa le-ta sodi med srednje velike občine. Močno izstopa po gospodarskih kazalnikih, izobrazbeni strukturi prebivalcev in visokem življenjskem standardu, a tudi po relativno visokih odhodkih za varstvo okolja in trajnostno rabo energije.

Občina Šempeter - Vrtojba - satelitska slika

Območje občine je zelo zanimivo z gospodarskega vidika. Tu poteka pomembno prometno vozlišče glavnih prometnih, tako cestnih kot železniških, povezav. Prevladujoče gospodarske panoge so logistika, transport in trgovina, samostojni podjetniki pa se ukvarjajo predvsem s prometom ter kovinskimi in gradbenimi dejavnostmi. Obmejna lega občine omogoča dnevne stike med Slovenci z obeh strani državne meje in Italijani ter Furlani z druge strani. Bogastvo stikov in medsebojno sodelovanje se odraža v precej živahni menjavi kulturnih in blagovnih dobrin.

Območje pa je zanimivo tudi s krajinskega in klimatskega vidika. Mediteranska klima, ki prihaja z zahoda in z morja, se na kmetijskih pridelkih lepo odraža. Odlična sestava tal ter blaga klima nudijo najboljše pogoje za vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo, zelenjadarstvo in cvetličarstvo.

Vrtojbensko - Biljenski gričiFlišna tla Vrtojbensko-biljenskih gričev, t. i. laporna prepustna tla, imajo eno najboljših sestav za vinograde. Zato ni presenetljivo, da se na tem območju, ki se dviga od 50 do 70 m nadmorske višine, poleg nasadov češenj, breskev in drugega sadnega drevja širi največji in najbolj slikovit vinograd v Sloveniji. Obsega kar 240 ha.

V turističnem pogledu pa v naše kraje vabijo številne kulturne znamenitosti, kot na primer Coroninijeva graščina, kjer ima Občina sedež, gradič Maffei, cerkve in stari vodnjaki, za rekreativce pa so urejene številne športne površine, kolesarske steze peš pori po gričih in urejena trim steza.

Občinski praznik

Občina Šempeter – Vrtojba praznuje na dan 22. julija. Tega dne leta 1998 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel odločitev (zakon), da Šempeter in Vrtojba postaneta samostojna občina.

Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba ob občinskem prazniku se na podlagi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2017) podeljujejo nagrade in priznanja občanom, drugim posameznikom, skupinam ali pravnim osebam, združenjem in drugim organizacijam za dosežke na različnih področjih dela oz. delovanja s ciljem boljšega, kvalitetnejšega življenja občank in občanov, za dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine ter širše družbene skupnosti kot tudi za podobo krajev.

Kronološki pregled podeljenih priznanj Občine Šempeter – Vrtojba.