Kronološki pregled podeljenih nagrad in priznanj Občine Šempeter – Vrtojba od leta 2000

Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba ob občinskem prazniku se na podlagi Odloka o nagradah in priznanjih Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2017) podeljujejo nagrade in priznanja občanom, drugim posameznikom, skupinam ali pravnim osebam, združenjem in drugim organizacijam za dosežke na različnih področjih dela oz. delovanja s ciljem boljšega, kvalitetnejšega življenja občank in občanov, za dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine ter širše družbene skupnosti kot tudi za podobo krajev.

Priznanja in nagrade so:
1. Naziv častni občan Občine Šempeter – Vrtojba.
2. Nagrada Občine Šempeter – Vrtojba, Nagrada za mlade, Priznanje Občine Šempeter – Vrtojba.
3. Priznanje župana.

Pri tem se šteje, da zlato, srebrno in bronasto priznanje Občine Šempeter – Vrtojba podeljeno po Odloku o priznanjih Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS št. 60/2010 in 53/2011) ustreza Nagradi Občine Šempeter – Vrtojba po tem odloku, Diploma Občine Šempeter – Vrtojba, podeljena po prejšnjem predpisu, pa Priznanju Občine Šempeter – Vrtojba po tem odloku.

Častni občani

Aleš Nemec, Vrtojba 2009

Nagrada Občine Šempeter – Vrtojba

Pavel Černe, Vrtojba
Vojko Orel, Vrtojba
Angel Keber, Vrtojba
Umetniško društvo M&N DC, Vrtojba
Bogdan Potokar, Šempeter pri Gorici
2020
2019
2018
2018
2017

Nagrada za mlade

Matija Skrt, Šempeter pri Gorici
Eva Faganelj, Šempeter pri Gorici
Rebeka Pregelj, Šempeter pri Gorici
Nik Šuler, Šempeter pri Gorici
Tjaša Rijavec, Šempeter pri Gorici
Veronika Brecelj
, Šempeter pri Gorici
Denis Mrevlje in Rok Gomizelj, Šempeter pri Gorici
2023
2023
2021
2021
2020
2019
2017

Priznanje Občine Šempeter – Vrtojba

Vlasta Klančič, Šempeter pri Gorici
Kmetija Gorkič, Vrtojba
Ivan Jedrlinič, Vrtojba
Matjaž Marušič
, Šempeter pri Gorici
ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju – enota Nova Gorica

Vojko Pirih, Vrtojba
Mojca Batič
, Šempeter pri Gorici
Društvo soška fronta 1915-1917
, Šempeter pri Gorici
Obrtna zadruga Voznik, z. o. o., Šempeter pri Gorici
Stanka Ferfolja, Vrtojba
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2019
2018
2018
2017

Priznanje župana

   

Priznanja

 

Zlato

Peter Podgornik, Šempeter pri Gorici
Mirjam Mužina, Šempeter pri Gorici
Športno društvo Mark Šempeter, Šempeter pri Gorici
Branko Čermelj, Šempeter pri Gorici
Zdravko Leban, Vrtojba
Katja Maraž, Vrtojba
dr. Miroslava Cencič, Šempeter pri Gorici
Jožko Martelanc, Šempeter pri Gorici
Župnijski mešani pevski zbor Šempeter, Šempeter pri Gorici
Renato Podberšič, Koper
Mešani pevski zbor Ciril Silič Vrtojba, Vrtojba
Moški pevski zbor Šempeter, Šempeter pri Gorici
Frenk Kerčmar, Šempeter pri Gorici
Darjo Fornazarič, Vrtojba
Aleš Nemec, Vrtojba
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2000

Srebrno

Jurij Križnič, Vrtojba
Združenje borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Vrtojba, Vrtojba
Jasmina Bremec, Vrtojba
Športno kulturno društvo GAS Vrtejba, Vrtojba
Bratje Činej – Tomi, Edi in Teo, Šempeter pri Gorici
Lucija Mlinarič, Šempeter pri Gorici
dr. Jože Andlovic, Šempeter pri Gorici
Marjan Mrhar, Nova Gorica
NTK Iskra Avtoelektrika, Šempeter – Vrtojba, Vrtojba
Anton Vencelj, Nova Gorica
Jožko Martelanec, Šempeter pri Gorici
Vladimir Hmeljak, Šempeter pri Gorici
2016
2015
2013
2012
2011
2008
2006
2005
2004
2003
2001
2000

Bronasto

dr. Matjaž Humar, Vrtojba
Zdenko Šibav, Šempeter pri Gorici
Društvo ekstremnih športov
, Šempeter pri Gorici
Primož Gulin, Vrtojba
Društvo upokojencev Vrtojba, Vrtojba
Balinarska sekcija društva upokojencev Šempeter
Društvo žena Vrtojba
, Vrtojba
Anton Špacapan, Bilje
mag. Stanislav Mikuž, Nova Gorica
Simon Kovačič, Šempeter pri Gorici
Pavel Pinni, Vrtojba
Sergij Koglot, Vrtojba
Ivan Lemut, direktor podjetja GATIS-CO
Slavko Čučič
, Vrtojba
PGD Šempeter pri Gorici
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Diplome

 • 2016

Enej Leban, Vrtojba
Avtoprevozništvo tuzemski in inozemski promet Boris Zucchiati s. p., Vrtojba
Marija Nemec, Vrtojba

 • 2015

Anton Gleščič, Vrtojba
Mizarstvo Ferfolja Simon s.p., Vrtojba

 • 2014

Obočno združenje veteranov vojne za Slovenijo “Veteran” Nova Gorica – Sekcija Šempeter – Vrtojba, Šempeter pri Gorici
Vodopivec trgovina, trgovina in servisiranje, d. o. o., Šempeter pri Gorici

 • 2013

Društvo soška fronta Nova Gorica, Šempeter pri Gorici
Alenka Pegan, Šempeter pri Gorici
Žlebovi Grič, d. o. o., Šempeter pri Gorici

 • 2012

Leon Vodopivec, Šempeter pri Gorici

 • 2011

Franc Andrenšek, Šempeter pri Gorici
Tina Ukmar, Šempeter pri Gorici

 • 2010

Elizabeta Blaško, Šempeter pri Gorici
Matej Hrovatin, Šempeter pri Gorici

 • 2009

Turistična agencija Gea, Faganel Majda s.p.
Ivan Jederlinič, Vrtojba
Dušan Bratina, Šempeter pri Gorici
Turistično društvo Občine Šempeter – Vrtojba

 • 2008

Pavel Černe, Vrtojba
Podjetje Navimar Navtika d. o. o., Vrtojba
Podjetje Neptun digital d. o. o., Vrtojba

 • 2007

Marjan Velišček, Šempeter pri Gorici
Silvo Kokot, Šempeter pri Gorici
Severin Nemec, Vrojba
Anton Kofol, Šempeter pri Gorici
Almira Mrak, Vrtojba
Mojca Maver Podberšič, Vrtojba

 • 2006

Jana Kerševan, Šempeter pri Gorici
Jožko Nemec, Vrtojba
Društvo diabetikov Nova Gorica, Šempeter pri Gorici
Terpsihora – plesni center Šempeter – Vrtojba, Šempeter pri Gorici
Društvo žena in deklet Šempeter, Šempeter pri Gorici

 • 2005

Mešani pevski zbor Vrtojba, Vrtojba
Roland Koglot, Šempeter pri Gorici
Danjel Besednjak – Beso, Šempeter pri Gorici
Vojko Reščič, Šempeter pri Gorici
Kolesarski klub Bišport, Nova Gorica

 • 2004

Jožef Mučič, Šempeter pri Gorici
Savin Hmeljak, Šempeter pri Gorici
Marij Krošel, Vrtojba
Odbor KO zveze borcev NOV – Šempeter pri Gorici, Šempeter pri Gorici
Stane Bajuk, Vrtojba

 • 2003

Društvo žena in deklet Šempeter, Šempeter pri Gorici
Klub mladih tehnikov Šempeter pri Gorici, Šempeter pri Gorici
Okrepčevalnica Joco, Vrtojba
Branko Čermelj, Šempeter pri Gorici
Oskar Kosič, Vrtojba
Drago Požar, Vrtojba
Ciril Mozetič, Šempeter pri Gorici
Stojan Peršič
, Šempeter pri Gorici

 • 2002

Športno društvo Mark, Šempeter pri Gorici
Društvo upokojencev Vrtojba, Vrtojba
Angel Keber, Vrtojba
Hari Arčon, Vrtojba
Albin Kogoj, Šempeter pri Gorici

 • 2001

Stane Črvič, Šempeter pri Gorici
MePZ Ciril Silič Vrtojba, Vrtojba
Društvo žena Vrtojba, Vrtojba

 • 2000

Jurij Križnič, Vrtojba
Zdravko Leban, zborovodja Mešanega pevskega zbora Vrtojba in Cerkvenega pevskega zbora iz Vrtojbe

Spominska priznanja

Odbor za ustanovitev Občine Šempeter – Vrtojba2008

Druga priznanja

PGD Šempeter pri Gorici (ob 60-letnici delovanja)
Boris Podberšič, Vrtojba
Marjan Bizjak, Šempeter pri Gorici
2010
2006
2006