Obnova Feiglove ulice v Šempetru pri Gorici

Vrednost projekta: 56.106,00 €

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:

  • nepovratna sredstva: 19.744,00 €
  • povratna sredstva: 29.616,00 €

Lastni viri občine: 6.746,00 €

Investitor

Občina Šempeter-Vrtojba

Kratek opis projekta

Na Feiglovi ulici so bila v letu 2017 zaključena redna vzdrževalna dela, in sicer:

  • novogradnja kanalizacijskega kanala v dolžini 75 m,
  • rekonstrukcija vodovoda dolžine 89 m,
  • rekonstrukcija vozišča v skupni površini dobrih 354 m2 ter
  • rekonstrukcija pločnika v skupni površini dobrih 52 m.

Odsek ceste se nahaja znotraj strnjenega naselja v Šempetru pri Gorici. Z izvedbo obravnavanega projekta je zagotovljena ustrezna prometna in komunalna infrastrukturna opremljenost na tem območju. V sklopu izvedbe se je izvedla rekonstrukcija prometne in komunalne infrastrukture, ki se je priključila na obstoječe komunalno in prometno omrežje.

Občina Šempeter-Vrtojba je za obravnavani projekt pridobila nepovratna sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na osnovi 23. Člena ZFO-1 v višini 19.744,00 EUR in povratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v višini 29.616,00 EUR. Občina je iz lastnih virov sofinancirala 6.746,00 EUR od skupne vrednosti projekta v višini 56.106,00 EUR.

Skip to content