Obnova prostorov ob balinišču v Vrtojbi

Dotrajanost stavbe ob balinišču v Vrtojbi je botrovala odločitvi, da se jo obnovi za potrebe društev. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec del INŽENIRING RUPENA d.o.o., Ljubljana. Izvedena so bila gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije in elektro instalacije. Obnovljena je bila tudi fasada.
Vrednost teh del je bila 46.000 EUR.

Poleg tega je bila montirana tudi nova notranja oprema v višini 8.000 EUR.

Prenovljeni prostori so bili v uporabo predani z otvoritvijo 21. septembra 2012.