Obnova razsvetljave v dvorani Športnega centra v Šempetru pri Gorici

Investitor: Občina Šempeter – Vrtojba


Sklad sofinanciranja:
Fundacija za šport

Predračunska vrednost celotne investicije: 80.822,00 EUR brez DDV

Sofinanciranje: 19.105,00 EUR

Zaključek projekta: 31. 12. 2022

Opis projekta

V okviru projekta bo obnovljena razsvetljava v Športnem centru, s čimer se želi uvajati v osvetljevanje nove tehnologije, ki bodo dolgoročno omogočale zmanjšanje rabe električne energije ter tekočih in vzdrževalnih stroškov. Razsvetljava bo ustrezala tudi pogojem za izvedbo državnih in mednarodnih tekmovanj v različnih športnih panogah, kot so odbojka, košarka, rokomet in drugi. Glavni namen projekta je zagotoviti kakovostno, energetsko učinkovito in okolju primerno osvetljenost večnamenske velike dvorane v Športnem centru v Šempetru pri Gorici, kar bo dodatno omogočilo organizacijo tekmovanj in priprav na tekmovanja na državni in mednarodni ravni. S tem bo občina pripomogla tudi h krepitvi športnega turizma. Investicijski projekt se bo izvajal enofazno in bo zaključen do decembra 2022.


Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.

 

7. oktobra 2022 sta župan Milan Turk in Živa Šimenc, direktorica na razpisu izbranega izvajalca Arba plus, d. o. o. iz Trzina, podpisala pogodbo za izvedbo del.

Skip to content