Obnovitev goriškega vrtnarstva (Projekt LAS)

Razpisovalec: LAS-jugozahodni del Severne Primorske 2012

Vrednost projekta: 42.821,74 EUR
Delež občine v projektu:
5.560,00 EUR

Sofinanciranje:

  • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 85%
  • lastna sredstva 15%

Trajanje projekta: 1. 11. 2012 – 11. 11. 2013

Projektni partnerji

LP KŠTM Šempeter-Vrtojba
1. Občina Šempeter-Vrtojba
2. Občina Renče-Vogrsko
3. Občina Miren-Kostanjevica
4. Manimo d.o.o. Šempeter pri Gorici

Opis projekta

Namen projekta je oskrba in samooskrba z varnimi vrtninami ob vključevanju naravi prijaznih tehnologij in revitalizacijo avtohtonih kultivarjev za ohranjanje tradicionalne kmetijske prakse, na območju podeželja jugozahodnega dela Severne Primorske. Vključevali bomo območja rajonizirana za vrtnarsko pridelavo (tržna pridelava in gojenje za samooskrbo). Izvajali bomo izobraževanje in svetovanje za prijavljene interesente. Vključevali bomo avtohtone kultivarje s pridelovanjem na integriran, globalgap in ekološki način; stimulirali bomo posamezne tržne niše (gojenje listnatih izbranih vrtnin, zelišč, itd.). Revitalizirali bomo avtohtone sorte, ki so bile prisotne na tem območju že pred desetletji in so odporne na mikroklimatske razmere območja (fižol »Topolovec«, solata »Šempeterka«, listnata blitva »Tanja«). Iz avtohtonih, ekoloških sort bodo vključeni v projekt ustvarili produkt, ki ga bodo tržili pod znamko Kupujmo Goriško. Na več površinah bomo svetovali gojenje odpornih poljščin na sušo (sirek), ki so primerne za izboljšanje kolobarja in sanacijo zemljišč. Predlagali bomo izboljšanje degradiranih tal (gramoznice, glinokopi in druga poškodovana zemljišča) z demonstracijo tankoplastnega načina gojenja.
Skip to content