Language: Slovenščina

Rekreacijski center v Vrtojbi

Občina Šempeter-Vrtojba v bližini priključka na hitro cesto v Vrtojbi načrtuje ureditev Rekreacijskega centra Vrtojba s površinami turističnega kampa, z večnamenskim objektom, postajališčem za avtodome, … Površina ožjega ureditvenega območja znaša približno 2,3 ha,...