Pot miru – Via di pace – Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana (EU sredstva)

W: www.potmiru.si

Razpisovalec: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Ime razpisa: Cilj 3 – Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)

Vrednost projekta: 1.000.000,00 €
Vrednost EU sredstev, ki jih bo prejela občina:
5.000,00 €
Soudeležba občine:
5% – 250,00 €

Trajanje projekta: 30 mesecev (18. 10. 2012 do 18. 4. 2015)

Vir subvencije:

  • ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja 3: 85%
  • SVLR: 10%
  • Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije: 5%

Projektni partnerji

LP – Pokrajina Gorica
1. Pokrajina Trst
2. Pokrajina Videm
3. Gorska skupnost za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino
4. Gorska skupnost Ter, Nadiža in Brda
5. Občina Gorica
6. Občina Tržič
7. Ciljno začasno združenje “JEZIK-LINGUA” (CZZ) Glavni predstavnik: Inštitut za slovensko kulturo
8. Ustanova “Fundacija Poti miru v Posočju”
9. Občina Brda
10. Občina Kanal ob Soči
11. Občina Komen
12. Občina Miren-Kostanjevica
13. Mestna občina Nova Gorica
14. Občina Šempeter-Vrtojba

Kratek opis projekta

Projekt POT MIRU-VIA DI PACE predvideva, na območju kopenske meje, oblikovanje ene same čezmejne kulturne poti, ki bi povezala že obstoječe poti in ovrednotila zgodovinsko dediščino, kulturne sledove in znamenitosti v različnih deželah in istočasno tudi naravno bogastvo čezmejnega območja, ter tako okrepila odnose med prebivalci obmejnega prostora in občutek pripadnosti Evropi, izboljšala privlačnost in konkurenčnost območja z izoblikovanjem edinstvenega turističnega/kulturnega in integriranega produkta, ki bi nedvomno imel tudi dolgoročen pozitiven vpliv na območje in bi zagotovil evropsko prepoznavnost.

Projekt zajema povezavo obstoječih poti in parkov v spomin na soško fronto po zgledu že urejene, sto kilometrov dolge Poti miru v Posočju, postavitev informativnih tabel ter izdelavo turistično promocijskega materiala. Pot miru od Alp do Jadrana bo poleg pomnikov soške fronte povezala lepote teh krajev. Na nekaj točkah naj bi uredili zbirke iz prve svetovne vojne in nadgradili informativne centre.

Pot miru v občini Šempeter-Vrtojba

V naši občini nas bo Pot miru vodila po neprometnih cestah in poteh med zanimivejšimi lokacijami iz prve svetovne vojne in tako povezala dve pomembni točki Sv. Mark in Sv. Ot. V okviru projekta so bile v sodelovanju z Društvom soška fronta Nova Gorica trasirane poti. Postavljenih je bilo tudi 7 štirijezičnih informacijskih (razlagalnih) tabel. Besedila zanje sta prispevala Simon Kovačič in Renato Podbersič ml.

1. Šempeter v 1. sv. vojni

2. Šempeter pri Gorici

3. Markov hrib

4. Vrtojba v 1. sv. vojni

5. Nagrobniki

6. Vojaško pokopališče

7. Vrtojba