Proračun, rebalans, zaključni račun, sklep o začasnem financiranju

20. 6. 2024

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2024 – št. 3

Sklep, da Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024, št. 3.

18. 4. 2024

Zaključni račun Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023


14. 3. 2024

30. 11. 2023

Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025 – druga obravnava
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025, vključno s pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025, objava v UL RS št.: 124/2023 z dne 8. 12. 2023

Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025.


Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 – druga obravnava
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024, vključno s sprejetimi amandmaji in pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024, objava v UL RS št.: 124/2023 z dne 8. 12. 2023

Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024.


26. 10. 2023

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETI 2024 IN 2025

Na podlagi 15. in 89. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba na 10. redni seji dne 26. 10. 2023, opravil splošno razpravo in sprejel sklep, da se o predlogu proračuna opravi

JAVNA RAZPRAVA o predlogu Proračuna za leto 2024 in 2025

Vpogled v predlog Proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 in predlog Proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025, vključno s pripadajočimi prilogami, je možen:
* v prostorih Občine Šempeter – Vrtojba v poslovnem času;
* objavljen je na občinski spletni strani www.sempeter-vrtojba.si .

Pripombe na predlog proračuna se pisno pošlje po pošti na Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici s pripisom: »pripombe proračun 2024« in/ali »pripombe proračun 2025«
ali po e-pošti županu na info@sempeter-vrtojba.si s pripisom: »pripombe proračun 2024« in/ali »pripombe proračun 2025«, da bo dostavljeno do vključno 13. 11. 2023.
Župan mag. Milan Turk

Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 – prva obravnava
gradivo a – Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 in predlog sklepa
gradivo b – Splošni del_Proračun 2024
gradivo c – Posebni del_Proračun 2024
gradivo d – NRP 2024-2027_Proračun 2024
gradivo e – Obrazložitve PRORAČUN 2024
gradivo f – Kadrovski načrt 2024-2025

SPREJETO
Sklep št. 410-3/2023-5: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024. O predlogu proračuna se opravi javna razprava.

Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024
gradivo a

Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025 – prva obravnava
gradivo a – Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2024 in predlog sklepa
gradivo b – Splošni del_Proračun 2025
gradivo c – Posebni del_Proračun 2025
gradivo d – NRP 2024-2028_Proračun 2025
gradivo e – Obrazložitve PRORAČUN 2025
gradivo f – Kadrovski načrt 2025-2026

SPREJETO
Sklep št. 410-17/2023-2: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025. O predlogu proračuna se opravi javna razprava

Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2025
gradivo a


20. 9. 2023

Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter – Vrtojba 2023 – informacija

Sklep o sprejemu informacije o polletni realizaciji proračuna v letu 2023

splošni del PR
posebni del PR
obrazložitve

Rebalans proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023 št. 1

Sklep o sprejemu Odloka o rebalansu proračuna za leto 2023

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023 , Uradni list RS št.100/2023 z dne 29. 9. 2023

Splošni del
Posebni del
NRP
obrazložitve

Spremembe Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023 št. 1

Sklep o sprejemu Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023 št. 1


20. 4. 2023

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022 Uradni list RS št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
splošni del
posebni del
NRP
obrazložitve

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022
SklepObčinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.


24. 3. 2023

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2023

Sklep št. 410-2/2023-11 – Sklep o sprejemu odloka o proračunu, vključno s sprejetim amandmajem
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2023, vključno s sprejetim amandmajem in pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023
Obrazložitev
Splošni del 2023
Posebni del 2023
NRP 2023–2026
Kadrovski načrt 2023–2024

Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023 , Uradni list RS št. št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023


24. 2. 2023

Razglas

Vpogled v predlog Proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2023, vključno s pripadajočimi prilogami, je možen:

– v prostorih Občine Šempeter – Vrtojba v poslovnem času;

– objavljen je na občinski spletni strani www.sempeter-vrtojba.si.

Pripombe na predlog proračuna se pisno pošlje po  pošti na Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici s pripisom: »pripombe proračun 2023« ali po e-pošti županu na info@sempeter-vrtojba.si s pripisom: »pripombe proračun 2023«, da bo dostavljeno do vključno 10. 3. 2023.

Gradivo:
Sklep št. 410-2/2023-3
Odlok – prva obravnava
Obrazložitev
Splošni del 2023
Posebni del 2023
NRP 2023 – 2026
Kadrovski načrt 2023 – 2024

21. 12. 2022

Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter – Vrtojba v obdobju januar–marec 2023 UL RS 159/2022


6. 10. 2022

Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2022 – informacija
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d

SPREJETO

Sklep št. 410-11/2022-3

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2022.

Rebalans proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022 št. 2
gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

SPREJETO

Sklep št. 410-12/2022-2

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022 št. 2, vključno s pripadajočimi prilogami.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022 št. 2

Objava Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022 št. 2 v UL RS št. 132/22 z dne 14. 10. 2022

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022, št. 5
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka       
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbora za okolje in prostor
gradivo a

SPREJETO

Sklep št. 4780-6/2020-14

1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022, št. 5.

2. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022, št. 2


23. 6. 2022

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 4
Poročevalka: Regina Dragoljević – strokovna sodelavka
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor
gradivo a

SPREJETO
Sklep št. 4780-6/2020-12
Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022, št. 4.11. 5. 2022

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021

gradivo

Sklep št. 4780-5/2020-14
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022

gradivo a
gradivo b
gradivo c
gradivo d
gradivo e
gradivo f

Sklep št. 410-8/2022-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.

Splošni del
Posebni del
NRP 2022 – 2025
Obrazložitve

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 3

gradivo a

Sklep št. 4780-6/2020-10
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.


17. 3. 2022

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 2

gradivo a

Sklep št. 4780-6/2020-8
1.Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter – Vrtojba.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter – Vrtojba.


16. 12. 2021

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021 št. 4

gradivo a

Sklep št. 4780-5/2020-12
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter – Vrtojba.


16. 9. 2021

Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter – Vrtojba 2021

Sklep št. 410-12/2021-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021

Sklep št. 410-29/2020-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, vključno s pripadajočimi prilogami.

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021 št. 3

Sklep št. 4780-5/2020-10
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022

Sklep št. 410-30/2020-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 1

Sklep št. 4780-6/2020-6
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2022.


6. 5. 2021

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020 UL št. 77, 18. 5. 2021

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter -Vrtojba za leto 2020

SPREJETO Sklep št. 4780-4/2020-4

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021 – št. 2

SPREJETO Sklep št. 4780-5/2020-7


18. 3. 2021

Spremembo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021 – št. 1

Sklep št: 4780-5/2020-4
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021
.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter–Vrtojba.


17. 12. 2020

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021

Sklep št. 410-29/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, vključno s sprejetim amandmajem in pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, objava v UL RS št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021

Sklep št 4780-5/2020-3
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022

Sklep št 410-30/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, objava v UL RS št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022

Sklep št. 4780-6/2020-2
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022

17. 12. 2020

Sprejeta Odlok o proračunu za leto 2021 in Odlok o proračunu za leto 2022 a leto 2022 skupaj z načrtoma navnanja s stvarnim premoženjem za obe leti

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021

Sklep št. 410-29/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, vključno s sprejetim amandmajem in pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, objava v UL RS št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022

Sklep št. 410-30/2020-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, objava v UL RS št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020


6. 11. 2020

Razglas

JAVNA RAZPRAVA o predlogu Proračuna za leto 2021 in o predlogu Proračuna za leto 2022

Razglas: Javna razprava o predlogih Proračunov za leti 2021 in 2022


18. 9. 2020

Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020 št. 2

Sklep št.: 410-28/2020-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba št. 2 za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami.

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020

Sklep: 4780-4/2020-2Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.
Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.

______________________________________________________________

21. 5. 2020

Zaključni račun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019, vključno s pripadajočimi prilogami. Št.: 410-23/2020-1
– Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 št.: 410-23/2020-2
– splošni del
– posebni del
– NRP 2019-2023
– obrazložitve

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019


17. 3. 2020

Razglas

Razglas: Javna razprava o predlogu Proracčna za leto 2021
Občinski svet OŠ-V na 2. redni seji dne 13. 2. 2020, opravil splošno razpravo in sprejel sklep, da se o predlogu proračuna za leto 2021 opravi Javna razprava, ki bo trajala najmanj 15 dni.13. 2. 2020

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020

Sklep št.: 410-17/2020-7
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami.
2. Sklep prične veljati takoj.

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2020

Sklep št.: 4780-1/2020-3
Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020.12. 9. 2019


Sprememba proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020


Sklep št.: 01101-14/2019-12 Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Spremembe proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami.

Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019


Sklep št.:01101-/2019-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019, vključno s pripadajočimi prilogami.

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2019


Sklep o sprejemu načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019
 št.: 01101-14/2019-7

Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2020


Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020
 št: 01101-14/2019-9

Polletna realizacija proračuna

Sklep št. 01101-14/2019-5

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019.


25. 4. 2019


Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018


Sklep št.:01101-7/2019-7

Občinski svet sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019

Sklep št. 01101-8/2019-3
Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019.


21. 3. 2019

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019

Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019


24. 1. 2019

Odlok o proračunu občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020


Sklep o sprejemu odloka št. 01101-2/2019-6

Odlok o proračunu občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 št. 01101-2/2019-7

Objava Odloka o proračunuObčine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 v Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019 

Odlok o proračunu občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019


Sklep p sprejemu odloka št.:01101-2/2019-4

Objava Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 v Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019


Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2019

Sklep št.:01101-2/2019-8, objava v UL RS št.7/2019 z dne 1. 2. 2019

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2020

Sklep št. 01101-2/2019-9, objava v UL RS št.7/2019 z dne 1. 2. 2019


13. 12. 2018


Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju januar-marec 2019

Sklep župana št.: 01101-20/2019-3

Objava v Uradnem listu RS št.: 82/2018 z dne 21. 12. 2018

21. 6. 2019

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018

Sklep št. 01101-12/2018-11,12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, vključno s pripadajočimi prilogami.

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2018

Sklep št. 01101-12/2018-13
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


19. 4. 2018

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017

SPREJETO:

Sklep ni bil sprejet.


15. 2. 2018

Odlok o proračunu OŠ-V za leto 2018

Sklep št. 01101-/2018-5
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil drugo obravnavo proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, vključno s pripadajočimi prilogami in sprejetimi amandmaji.
2. Sklep prične veljati takoj.

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018

 

Sklep št. 01101-/2018-7 in slike
1.Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.
2.O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3.Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.JAVNA RAZPRAVA

o predlog Proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018

Vpogled v predlog Proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, vključno s pripadajočimi prilogami, je možen v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba (v glavni pisarni v poslovnem času) in objavljen na občinski spletni strani, www.sempeter-vrtojba.si.

Pripombe na predlog proračuna se odda pisno na vložišču občinske uprave (v poslovnem času) ali pošlje županu na  info@sempeter-vrtojba.sida bo dostavljeno do vključno 5. 2. 2018.

ŽUPAN

mag. Milan Turk

RAZGLAS: Javna razprava o proracunu za leto 2018

Predlog Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, vključno s pripadajočimi prilogami:

– Odlok in predlog sklepa

 Splošni del 2018

– Posebni del 2018

 Načrt razvojnih programov 

– Obrazložitve proračuna

– Kadrovski načrt
– Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018


21. 9. 2017

Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017

Sklep št.: 01101-16/2017-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017, vključno s pripadajočimi prilogami.

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017


31. 7. 2017

Polletna realizacija proračuna 2017


22. 6. 2017

Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017

– Sklep št.: 01101-12/2017-8– Odlok o Rebalansku proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v leti 2017, objava v Uradnem listu RS št. 35/17 z dne 7. 7. 2017

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2017

 Sklep št.: 01101-12/2017-10, objava v Uradnem listu RS št. 35/17 z dne 7. 7. 2017
– sprememba sprejeta na seji OS


20. 4. 2017

Zaključni račun proračun za leto 2016

Sklep št.:01101-8/2017-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami.

Sklep št.:01101-8/2017-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016.


20. 4. 2017

Sklep št.:01101-8/2017-13
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


16. 2. 2017

Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2017UL št. 11, 3. 3. 2017 / Šempeter-Vrtojba


15. 12. 2016

Proračun za leto 2017

Sklep št.: 01101-22/2016-3
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017, vključno s pripadajočimi prilogami.
– Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 št.: 01101-22/2016-4
– 
uskladitveni amandma svetniške skupine SD  
št.: 01101-22/2016-14
 Splošni del 2017 
št.: 01101-22/2016-5
– Posebni del 2017 št.: 01101-22/2016-6
 Načrt razvojnih programov 2017 – 2022 št.: 01101-22/2016-7
– Obrazložitve proračuna 
št.: 01101-22/2016-8
 Kadrovski načrt 2017-2018 št.: 01101-22/2016-9
– Letni program prodaje finančnega premoženja in predlog sklepa 1
 št.: 01101-22/2016-10
– Letni program prodaje finančnega premoženja in predlog sklepa 2
 št.: 01101-22/2016-11
– Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017

št.:01101-22/2016-12

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016

15. 12. 2016

Proračun za leto 2017

Sklep št.: 01101-22/2016-3
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017, vključno s pripadajočimi prilogami.


17. 11. 2016

Sklep št: 01101-19/2016-4

1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017.

O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni.
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala.
2. Sklep prične veljati takoj.

RAZGLAS

Sklep št: 01101-19/2016-6

1. Sprejme se posamezni program prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017,

tako da se proda lastniški delež v podjetju CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica v višini 0,58%, oziroma 2447 delnic.2. Prodajo se izvede na podlagi neposredne sklenitve pogodbe.
3. O rezultatih prodaje bo župan obvestil občinski svet ob zaključnem računu.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


20. 10. 2016

Sklep št: 01101-17/2016-7 , objava v Uradnem listu RS št.: 67/2016 z dne 28. 10. 2016
1. Sprejme se dopolnitev letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, tako da se proda lastniški delež v podjetju Veterina Gorica d.o.o., Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica v višini 5,94% oziroma knjigovodski vrednosti na dan 31.12.2015 13.315,24 EUR..
2. Prodajo se izvede z neposredno sklenitvijo pogodbe.
3. O rezultatih prodaje bo župan obvestil občinski svet ob zaključnem računu.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


22. 9. 2016

Rebalans proračuna 2016

Sklep št: 01101-15/2016-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami.


30. 6. 2016

Polletna realizacija proračuna 2016


19. 5. 2016

Rebalans proračuna 2016

sklep št.: 01101-11/2016-13
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami.


21. 4. 2016

Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, vključno s pripadajočimi prilogami. (sklep št.: 01101-9/2016-12)

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015. (Sklep št.: 01101-9/2016-14)


21. 4. 2016

Sklep spremembah in dopolnitvah načrta ravnavnja s stvarim premoženjem za leto 2016 št.: 01101-9/2016-15, objava v Uradnem listu RS št.: 35/16 z dne 13. 5. 2016


21. 1. 2016

Proračun za leto 2016

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016, vključno s pripadajočimi prilogami in sprejetim uskladitvenim amandmajem (Sklep št: 01101-2/2016-15).

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016 objava v UL RS št. 6/2016


17. 12. 2015

Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju januar – marec 2016

Proračun  Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015

19. 11. 2015

Rebalans proračuna za leto 2015

Sklep št.: 01101-20/2015-8


Zaključni račun 2014

Sklep št.: 01101-9/2015-16
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.


22. 10. 2015
Sklep spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, objava Uradni list RS, št.: 81/2015

 


Rebalans proračuna za leto 2015

Sklep št.: 01101-16/2015-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, vključno s pripadajočimi prilogami.

 


Polletna realizacija proračuna 2015


Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2015


Proračun za leto 2015

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015, vključno s pripadajočimi prilogami (Sklep št: 01101-17/2014-3).


Razglas, da se o predlogu proračuna opravi javna razprava

Na podlagi 15. in 88. člena Statuta Občine Šempeter -Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 2. redni seji, dne 20. 11. 2014, opravil splošno razpravo in sprejel
SKLEP, da se o predlogu proračuna opravi javna razprava, ki bo trajala najmanj 15 dni.
Vpogled v predlog Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015 in Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016 je možen v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba, v glavni pisarni v poslovnem času, in objavljen na občinski spletni strani (www.sempeter-vrtojba.si).
Pripombe na predlog proračuna se odda pisno na vložišču občinske uprave ali pošlje županu na info@sempeter-vrtojba.si, do 10. 12. 2014 do 12:00 ure.

Proračun za leto 2014

Sklep št: 01101-10/2014-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2014.Sklep št: 01101-10/2014-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.

 • Rebalans proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, objavljeno v UL RS št. 66/2014 z dne

Sklep št: 01101-8/2014-17
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.


20. 3. 2014
Sklep št.: 01101-4/2014-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013, vključno s pripadajočimi prilogami.

Proračun za leto 2013

Sklep št.: 01101-24/2013-
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
 • – Splošni del – Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  – Obrazložitev Splošnega dela – Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  – Posebni del – Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  – Obrazložitev Posebni del – Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  – NRP 2013-2016
  – Obrazložitev NRP – Sprememba 2014 z dne 14.11.13
  – Kadrovski načrt 2013-2014
 • Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2014, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Sklep št.: 01101-24/2013-12
1.Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 
in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014

Sklep št. 01101-16/2013-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013, vključno s pripadajočimi prilogami.
Sklep št. 01101-16/2013-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, vključno s pripadajočimi prilogami.


Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo opolletni realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2013.

Sklep št01101-3/2013-3


Sklep št.: 01101-6/2013-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012, vključno s pripadajočimi prilogami.

 • Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtopjba za leto 2012, objava na UL RS št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

 • Odlok o proračunu proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014

Sklep št. 01101-2/2013-6
Opravljena je bila druga obravnava Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2014, skupaj z amandmaji in s pripadajočimi prilogami.


Priloga:

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012


Sklep št.: 01101-6/2013-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012, vključno s pripadajočimi priloga

 • Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtopjba za leto 2012, objava na UL RS št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Datum sprejema: 20. 9. 2012

Datum objave: 26. 9. 2012 Datum začetka veljavnosti: 27. 9. 2012


 • Polletna realizaciji proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2012

Datum sprejema: 20. 9. 2012

Datum objave: 20. 9. 2012 Datum začetka veljavnosti: 20. 9. 2012


Datum sprejema: 19. 4. 2012

Datum objave: 30. 4. 2012

Datum začetka veljavnosti: 1. 5. 2012


Datum sprejema: 15. 12. 2011

Datum objave: 23. 12. 2012

Datum začetka veljavnosti: 24. 12. 2012

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011

 

 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2011, UL RS št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2011, UL RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011

Splošni del

Posebni del

NRP

Obrazložitve: splošni del, posebni del, NRP

Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi za leto 2011Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine v letu 2011, UL RS, št. 74/2011

 • Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2011
 • Sklep
 • Splošni del polletne realizacije proračuna
 • Posebni del polletne realizacije proračuna
 • Obrazložitev splošnega dela polletne realizacije
 • Obrazložitev posebnega dela polletne realizacije
 • Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011, UL RS 22/2011 z dne 25. 3. 2011
 • Splošni del
 • Posebni del
 • NRP

Obrazložitve: splošni del, posebni del, NRP

Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi za leto 2011Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine v letu 2011

 • Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter – Vrtojba v obdobju januar–marec 2011, UL RS 101/2010 z dne 13. 12. 2010
 • Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010, UL RS št. 28/2011, z dne 15. 4. 2011

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010

 

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2010, UL RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2010, UL RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
 • Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2010, UL RS št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2010, UL RS št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
 • Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2010, UL RS št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
 • Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2010, UL RS št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
 • Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2010, UL RS št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2009, UL RS št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2009, UL RS št. 38/2010 z dne 14. 5. 2010

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2009

 

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2009, UL RS št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
 •  
 • Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2009, UL RS št. 24/2009 z dne 20. 3. 2009
 •  
 • Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2009, UL RS št. 24/2009 z dne 20. 3. 2009
 •  
 • Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter – Vrtojba v obdobju januar–marec 2009, UL RS št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
 •  
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2008, UL RS št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2008

Povezava na objave TU

 • Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2008
  UL št. 72, 17. 7. 2008
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2008
  UL št. 72, 17. 7. 2008
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2007
  UL št. 40, 23. 4. 2008
 • Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2008
  UL št. 13, 5. 2. 2008
 • Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2008
 • UL št. 13, 5. 2. 2008
 • Sklep o določitvi začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2008
  UL št. 126, 31. 12. 2007

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2007

Povezava na objave TU

 • Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2007
  UL št. 115, 14. 12. 2007
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2006
  UL št. 39, 4. 5. 2007
 • Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2007
  UL št. 14, 16. 2. 2007
 • Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2007
  UL št. 14, 16. 2. 2007
 • Sklep o določitvi začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2007
  UL št. 130, 13. 12. 2006

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2006

Povezava na objave TU

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2006
  UL št. 70, 6. 7. 2006
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2006
  UL št. 70, 6. 7. 2006
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2005
  UL št. 38, 11. 4. 2006
 • Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2006
  UL št. 110, 9. 12. 2005
 • Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2006
  UL št. 110, 9. 12. 2005

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2005

Povezava na objave TU

 • Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter–Vrtojba za leto 2005
  UL št. 78, 19. 8. 2005
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004
  UL št. 43, 29. 4. 2005
 • Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2005
  UL št. 140, 29. 12. 2004

Proračun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004

Povezava na objave TU

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004
  UL št. 140, 29. 12. 2004
 • Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004
  UL št. 113, 19. 10. 2004
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004
  UL št. 59, 28. 5. 2004
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2003
  UL št. 59, 28. 5. 2004
 • Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004
  UL št. 1, 9. 1. 2004