Prenova športne prevleke na igrišču pri Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici

Investitor: Občina Šempeter-Vrtojba

Osnovna šola Ivana Roba v Šempetru pri Gorici v novo šolsko leto 2022/2023 vstopa s prenovljenim košarkarskim igriščem in igriščem za mali nogomet.

5. julija 2022 je bila namreč podpisana pogodba za izvedbo del v okviru investicije “Prenova športne prevleke na igrišču pri Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici”. Kot najugodnejši ponudnik za javno naročilo je bil izbran ponudnik Lesnina MG oprema podjetje za inženiring, d.d. iz Ljubljane, skupaj s partnerjem Flora šport, d.o.o. iz Kranja.

Pogodbena dela v vrenosti 116.414,11 EUR so zajela zamenjavo športnega tlaka na omenjenih dveh igriščih.