Prenovitev balinišča v Vrtojbi

Investitor: Občina Šempeter-Vrtojba

Balinišče v Vrtojbi

Kratek opis projekta

Obstoječa stara strešna konstrukcija nad baliniščem v Vrtojbi je bila odstranjena, ravno tako tudi sredinski stebri na območju igralnih stez. Nova strešna konstrukcija je iz lepljenih nosilcev, ki so sidrani v nove armiranobetonske točkovne temelje. Pod njo je Občina uredila dve stezi za balinanje, nova je razsvetljava, urejen je tudi videz objekta, kjer imajo prostore društvo upokojencev in društvo žena. Prvenstveno je objekt namenjen balinarjem, a ga bo mogoče uporabljati tudi za prireditve, ko vreme ne bo najbolj ugodno.

Odprtje prenovljenega balinišča 9. maja 2019.