Pridobitev ter ureditev novih parkirnih prostorov ob pokopališču v Vrtojbi

V oktobru 2012 je bil v Vrtojbi urejena pot do pokopališče in povečano makadamsko parkirišče ob njem – vrednost teh ureditvenih del je bila 20.752,05 EUR.