Projekti in naložbe

Občina Šempeter – Vrtojba je v programskem obdobju 2007–2013 uspela pridobiti sofinanciranje s strani Evropske unije oz. državnega proračuna za 12 projektov; od teh je bilo kar 8 iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007–2013.

V programskem obdobju 2014–2020 je bila Občina Šempeter – Vrtojba uspešna na javnih razpisih, saj je pridobila sredstva s strani Evropske unije oz. iz državnega proračuna za 16 projektov. V okviru okviru programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014–2020 si je zagotovila sredstva za 1 projekt, v okviru progama sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014–2020 pa je pridobila sredstva za 3 projekte. Kot vodilni partner je z Organom upravljanja v Trstu podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta LightingSolutions – Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb s skupno vrednostjo 1.251.573,92 EUR, od tega 85 % prispeva ESRR.

Skupna EU sredstva (na prebivalca), ki so jih med letoma 2015 in 2017 načrpale občine

Arhiv projektov po sofinancerjih

Skip to content