Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške razvojne regije (EU sredstva)

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Vrednost projekta: 229.015,96 €

Vrednost EU sredstev: 85% – 154.204,51 €

Vrednost skupnih aktivnosti, ki odpadejo na občino: 3.626,51
Soudeležba občine: 992,80 €

Trajanje projekta: od 21. 1. 2014 do 30. 9. 2015

Partnerice

LP ICRA d.o.o. Idrija
1. Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
2. Posoški razvojni Center
3. Razvojna agencija ROD

Partnerice in investitorke

Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Tolmin, Občina Vipava.

Namen

Namen projekta je dvig konkurenčnosti regije v turizmu in razvoj kolesarstva kot pomembnega turističnega produkta, poleg tega pa izboljšanje notranje prometne povezanosti in dostopnosti regije z vidika kolesarskih poti.

Kratka predstavitev projekta

Projekt obravnava pripravo in opremljanje kolesarskih povezav v Severni Primorski (Goriški razvojni) regiji z vidika priprave zasnove notranje povezanega omrežja z navezavami na sosednje regije in čezmejne povezave.

Cilj projekta je med drugim dvig konkurenčnosti regije v turizmu in razvoj kolesarstva kot pomembnega turističnega produkta ter izboljšana notranja prometna povezanost regije s kolesarskimi potmi.

V okviru projekta bo izdelana zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske z navezavami na sosednja in čezmejno območje s poudarkom na vzpostavitvi povezav med turističnimi območji in posameznimi pomembnimi turističnimi točkami. Pripravljena bo operacionalizacija kolesarskega omrežja ter program razvoja turističnega produkta. Na štirih lokacijah oziroma trasah bo urejena kolesarska infrastruktura.

Vključenost Občine Šempeter-Vrtojba v projekt

Občina je kot partner sodelovala pri pripravi strokovne podlage – Zasnova regijskega kolesarskega omrežja na območju Severne Primorske (Goriške razvojne regije), v okviru katere se v prostor natančneje umešča predlagane državne kolesarske trase na območju. Sodelovala je tudi pri pripravi programa razvoja regijskega turističnega produkta v navezavi na regijske kolesarske poti. Občina bo tako lahko razpolagala z rezultati projektnih aktivnosti, in sicer z Dokumentom zasnove regijskega kolesarskega omrežjaizrisom predlagane opreme za kolesarko počivališče ter s Programom turističnega produkta na osnovi regijskih kolesarskih poti.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, razvojne prioritete Razvoj regij.