Rekonstrukcija dvorca Coronini v Šempetru pri Gorici (EU sredstva)

Razpisovalec: SVLR

Ime razpisa: Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

Vrednost projekta:
2.254.996,57 €

Vrednost EU sredstev, ki jih je prejela občina: 404.757,00 €

Soudeležba občine: 82,05 % – 1.850.239,57 €

Trajanje projekta: 18. 7. 2007 – 31. 12. 2010


Sofinanciranje:

  • SVLR: 17,95 %
  • Občinski proračun: 82,05 %

Investitor

Občina Šempeter-Vrtojba

Kratek opis projekta

Cilj operacije je bil celovita prenova dvorca Coronini. Investicija se je izvajala fazno in sicer v treh fazah. V prvi fazi se je izvedla statična sanacija objekta ter ureditev jaška za dvigalo. Zaradi kritičnega stanja lesenih stropov in strešne konstrukcije je bilo potrebno določena dela za saniranje stanja in preprečitev propadanja notranjih prostorov interventno že izvesti pred začetkom operacije. Ostala dela 1. faze so se izvajala po 1. 1. 2007. V drugi fazi se je uredilo klet, pritličje in 2. nadstropje. V tretji fazi se je dokončno uredilo objekt – 1. nadstropje, mansarda in fasada.

Z izvedbo operacije smo omogočili vsem občanom in marginalnim (invalidom) skupinam lažji dostop do kulturnih prostorov v 1. nadstropju ter občinske uprave v 2. nadstropju dvorca Coronini, ki se nahaja v centru mesta Šempeter pri Gorici. Koristi, ki jih izvedena operacija prinaša so pridobitev primernih prostorov za izvajanje dejavnosti Občine Šempeter-Vrtojba, kar izboljšuje pogoje dela vsem zaposlenim kot tudi uporabnikom storitev. Z novo investicijo je omogočen dostop do občinskih prostorov tudi invalidom (dvigalo), kar prejšnji objekt ni omogočal. Prav tako so v objektu združene vse občinske funkcije na enem mestu.

Glavni vhod

Pritličje

Stopnišče in podest v II. nadstropju