Rekonstrukcija in dozidava Mladinskega centra v Vrtojbi (EU sredstva)

Razpisovalec: Republika Slovenija – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Vrednost projekta: 674.273,00 €

Vrednost EU sredstev, ki jih je prejela občina: 26,6 % – 179.036,81 €

Soudeležba občine: 73,4 % – 495.236,19 €

Trajanje projekta: 31. 10. 2009 – 28. 7. 2011

Investitor

Občina Šempeter-Vrtojba

 

Opis projekta

Naložba je zajemala obnovo že obstoječega objekta kulturnega doma v Vrtojbi, ki ima sedaj po obnovi funkcijo mladinskega centra in je primeren predvsem za aktivno preživljanje prostega časa mladih in otrok in služi prirejanju raznih kulturnih prireditev v Vrtojbi.

Zunanjost Mladinskega centra Vrtojba

Velika spodnja dvorana

Zgornja dvorana

Mladinski center Vrtojba je bil uradno v uporabo predan v soboto, 22. oktobra 2011.

Skip to content