Sanacija plazu pod cesto na Mark

Vrednost naložbe: 31.756,21 €

29. 10. 2012 se je sprožil plaz pod cesto na Mark.

 

 

 

 

 

 

 

Sanacija plazu je bila izvedena v letu 2013. Najprej je bilo potrebno izdelati geološko poročilo in PZI dokumentacijo za sanacijo plazu. Na mestu plazu je bil izdelan podporni zid iz kamnite zložbe v betonu, temeljen na kompaktni hribinski osnovi. Poskrbljeno je bilo za temeljito odvodnjavanje ceste. Vrh kamnite zložbe je ojačan z armirano betonskim zidnim vencem.

Skip to content