TRADOMO – Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju (EU sredstva)

Razpisovalec: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Ime razpisa:
Cilj 3 – Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)

Vrednost projekta: 2.662.989,50 €
Vrednost EU sredstev, ki jih bo prejela občina:
89.717,00 €
Soudeležba občine:
5% – 4.485,85 €

Trajanje projekta: 30 mesecev

Vir subvencije:

  • ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja 3: 85%
  • SVLR: 10%
  • Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije: 5%

Projektni partnerji

LP – Mestna občina Koper
1. Občina Milje
2. Mestna občina Nova Gorica
3. Občina Šempeter-Vrtojba
4. Pokrajina Gorica
5. Pokrajina Tržič
6. Ministrstvo za promet RS

Kratek opis projekta

Projekt spodbuja trajnostno mobilnost in dostopnost na slovensko-italijanski meji. Na obalnem območju je cilj povečanje privlačnosti in konkurenčnosti funkcionalno čezmejnega območja; izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti in podeželjem, ter vzpostavitev javnega potniškega in pomorskega prevoza. V naši občini se načrtuje opremljanje obstoječih avtobusnih postajališč z elektronskimi tabelami z voznimi redi ter ostalimi koristnimi informacijami, ter ureditev novega avtobusnega postajališča na območju MMP Vrtojba skladno z ureditvenim načrtom občine.

Analiza stanja prog javnega potniškega prevoza na čezmejnem območju občin Gorica — Nova Gorica — Šempeter-Vrtojba predstavljena na srečanju partnerjev 24. 5. 2013.

Prometna študija Javni avtobusni potniški prevoz na čezmejnem območju na Miljskem polotoku in Goriškem

Študija v celoti.pdf

Predstavitev 18. 9. 2013

Izvleček študije Javni avtobusni potniški prevoz na čezmejnem območju na Goriškem je bil predstavljen na novinarski konferenci 18. 9. 2013.
Plakat izdelan v okviru promocijskih aktivnosti v okviru projekta 22. 4. 2015 je bil namenjen promociji trajnostne mobilnosti in nove aplikacije – sistema sledenja avtobusov in napovedovanja prihodov. Sistem je bil isti dan podrobneje predstavljen na simpoziju v okviru projekta TRADOMO, Potujmo drugače.

Predstavitev sistema sledenja avtobusov (MONG, OŠV)