Urbani EKOKROG (LAS)

Sklad financiranja: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Program: Operativni program Evropske kohezijske politike 2014 – 2020 skozi instrument izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)

Vrednost projekta: 96.339,79 EUR
Sredstva ESRR: 65.737,13 EUR
Lastna sredstva: 30.602,66 EUR

Obdobje trajanja projekta: 24 mesecev
Zaključek projekta: 28. 2. 2023

Projektni partnerji

  • Občina Šempeter – Vrtojba, vodilni partner projekta,
  • Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola,
  • Zavod Karitas Samarijan – Materinski dom Šempeter,
  • Dom upokojencev Nova Gorica, Center za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru ter
  • Območno obrtno-podjetniško zbornico Nova Gorica.

Opis projekta

V okviru projekta bomo hortikulturno uredili občinsko zemljišče, ki bo namenjeno botanični kolekciji predvsem aromatičnih in zdravilnih rastlin – zelišč, grmovnic in sadnega drevja, hkrati pa bodo na postavljenih gredah lahko zainteresirani tudi kaj pridelali. Tako urejena parcela bo na inovativen in estetsko privlačen način privabljala prebivalce, jih nagovarjala k spoštovanju naravne dediščine in kulturnega izročila šempetrsko – vrtojbenskih vrtov.

Cilji operacije

S projektom želimo spodbuditi in ohraniti gojenje in uporabo tradicionalnih kmetijskih rastlin ter zelišč tudi v mestnem, urbanem okolju, spodbuditi k trajnostnemu ravnanju z naravnimi viri in s tem prispevati k ohranjanju in varovanju ekosistemskih storitev. Ozavestiti želimo splošno javnost o vrednotah naravne dediščine ter omogočiti sodelovanje ter prenos znanja med generacijami. Hkrati bomo omogočili dostopnost »užitnih rešitev« tudi ranljivim skupinam ljudi, kot so matere samohranilke, otroci in starejši ter jim z novimi programi tudi po izteku projekta omogočili stik z naravo v urbanem okolju. Gre za pilotni ukrep trajnostnega upravljanja s primestnim prostorom, katerega načela narekujejo varstvo in ohranitev zmogljivosti okolja, naravnih virov ter podpornih sistemov za bodoče generacije. S pilotnim ukrepom želimo preizkusiti tudi socialni učinek na ranljive skupine ter celotno lokalno skupnost.

 

(Foto: Matjaž Prešeren)