Ureditev krožišč v občini Šempeter-Vrtojba (Bazara, pri Mahleju, pri Hoferju)

Podobno kot drugod, kjer se soočajo s povečanim številom nesreč na problematičnih križiščih, je tudi za ta nekatera križišča v občini Šempeter-Vrtojba predlagana preureditev v krožišča.

Krožišče v Bazari

V prvi fazi je bilo urejeno krožišče v Bazari. Občina je z objavo javnega naročila 13. novembra 2012 začela z izbiro izvajalcev, ki so pripravili projekte.


Montažno krožišče v Bazari

Krožišče v Bazari je bilo najprej urejeno kot montažno. Jeseni leta 2019 pa je začasno montažno krožišče povečano in dokončno urejeno ter spremenjeno v trajno. Poleg je nastalo novo manjše krožišče, ki omogoča bolj tekoč in varen promet na vpadnici iz industrijske cone in priključkih na AC.

Krožišče pri Mahle – Letrika

Junija 2015 je nastalo trenutno začasno, kasneje pa stalno krožišče pri podjetju Mahle Letrika in gradbišču bodoče Sparove trgovine med Šempetrom in Vrtojbo, katerega večji del financira Direkcija RS za infrastrukturo. Novo krožišče bo na tem delu umirilo hitrost in povečalo pretočnost prometa in v času konic olajšano vključevanje na Vrtojbensko cesto, kar pomeni manj hrupa in škodljivih emisij motornih vozil.

Krožišče pri Hoferju

15. junija 2020 je bila podpisana pogodba za izvedbo krožnega križišča pri Hoferju, s čimer se bo izvedla rekonstrukcija klasičnega trikrakega križišča v krožno križišče znotraj obstoječih cest. Zaradi velike prometne obremenitve, visokih hitrosti in nepreglednega terena, predstavlja obstoječe križišče s stališča prometne varnosti črno točko v občini. Novo krožišče bo pripomoglo k povečanju prometne varnost in prevoznosti, predvsem pa bo omogočalo lažje in varnejše vključevanje vozil s stranske smeri na glavno cesto v smeri Šempeter-Miren ter umirilo promet na obravnavanem območju.
Glede na prostorske omejitve bo zgrajeno enopasovno srednje velikega urbano krožno križišče z zunanjim premerom 40,0 m. Širina voznega pasu bo 6 m. V območju krožišča bo poskrbljeno tudi za varnost pešcev, celotno površino pa bo osvetljevala nova javna razsvetljava.