Ureditev novih parkirnih mest in prometa pri OŠ Ivana Roba Šempeter

Vrednost naložbe: 49.000,00 €

Na ulici Andreja Gabrščka v bližini Osnovne šole Ivana Roba v Šempetru pri Gorici je bilo za potrebe šole urejenih 24 novih parkirnih mest. Obstoječi ekološki otok smo podrli in zgradili novega na bližnji lokaciji. S tem smo pridobili prostor za novi krak izvozne ceste, ki namen je za zaustavljanje vozil, ki pripeljejo šolarje v šolo. S spremenjeno prometno ureditvijo je dovoz otrok v šolo lažji in varnejši.