Ureditev Opekarniške ceste v Vrtojbi – I. faza

Investitor: Občina Šempeter – Vrtojba

Opis investicije

1. faza ureditve Opekarniške ceste v Vrtojbi obsega dela na cesti v dolžini približno 180 m od križišča za Parkirišče za avtodome do priključka na hitro cesto H4 Razdrto – Vrtojba. Vrednost pogodbeno dogovorjenih storitev znaša 180.781,06 EUR brez davka. Dela, ki jih bo izvedel na razpisu izbrani ponudnik Erik Sever, Prevozi, nizke gradnje Erik Sever, s.p, iz Dobravelj, bodo potekala skladno s terminskim načrtom projekta, obsegajo pa ureditev ceste in javne razsvetljave.