Ureditev Vrtojbenske ceste v Šempetru pri Gorici (Ureditev ceste ter rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije) – III. faza

Investitor: Občina Šempeter-Vrtojba

Kratek opis projekta

Vrtojbenska cesta je potrebna obnove zaradi dotrajanosti vozišča, robnikov pločnikov in neustrezne kanalizacije in vodovoda. Predvidena je ureditev cestne površine, s pločniki in kolesarsko stezo ter rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda. Cesta in infrastruktura je bila delno obnovljena od krožišča do uvoza na parkirišče v lasti podjetja Mahle.
V letu 2018 je Občina Šempeter-Vrtojba pristopila k sanaciji dela ceste od parkirišča do železniškega prehoda v dolžini približno 220 m.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Ker Vrtojbensko cesto seče železniška proga, je v II. fazi izveden podboj pod železnico, pod katero je bila speljana prenovljena kanalizacija. Vrednost pogodbenih del, ki bodo izvedene v letu 2019 je 118.193,21 EUR.

3. faza (od pošte do železnice)

Za dokončanje obnove celotne Vrtojbenske ceste je potrebno izvesti še III. fazo, v kateri bo v celoti renoviran odsek od železnice do pošte.

Skip to content