Vrtojba – vas vodnjakov (Projekt LAS)

Razpisovalec: LAS-jugozahodni del Severne Primorske 2012

Vrednost projekta: 32.280,16 EUR
Delež občine v projektu:
21.765,00 EUR

Sofinanciranje:

  • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 85%
  • lastna sredstva 15%

Trajanje projekta: 1. 3. 2013 – 30. 9. 2014

 

Projektni partnerji

LP Občina Šempeter-Vrtojba
1. KŠTM Šempeter-Vrtojba
2. Video pro d.o.o.

 

Opis projekta

Projekt zajema izdajo knjigevodnika in snemanje dokumentarnega filma ter izdajo DVD-jev, ki se nanašajo na zgodovino vodnjakov ter življenja ob njih v Vrtojbi. Po ustnem izročilu je bilo nekoč v Vrtojbi najmanj 67 vodnjakov s pitno vodo. Njihovo vlogo je zamenjal vodovod. Zgodovina nam pripoveduje številne zgodbe o vaščanih in njihovi živini, povezane z vodnjaki, ter o njihovi odvisnosti od vode, ki je vir življenja. Posredujejo nam poročila strahotnih dogodkov zlasti prve svetovne vojne. V tem obdobju so bili poškodovani, zasuti, porušeni in onesnaženi. Vrtojbenci vodnjakom dolgujejo življenje številnih rodov, njihovih prednikov in njihove živine. Občina kot prijavitelj odgovorno skrbi za sanacijo in obnovo vodnjakov v Vrtojbi tako z lastnimi kakor tudi z evropskimi sredstvi. Kot projektni partner sodeluje v projektu LivingFountains, ki zajema obnovo štirih vodnjakov v Vrtojbi. Z izvedbo projekta bo dosežen trajnostni učinek seznanitve zainteresirane javnosti o navedeni tematiki.